Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Hybridní a elektrická vozidla

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Všem, kteří potřebují mít ve své profesi základní znalosti v oblasti al- ternativních pohonů silničních vozidel a jejich rozdílů oproti klasickým pohonům pracovníkům fleet mananagementu firem, které disponují vozidly s alternativním pohonem nebo uvažují o jejich pořízení pra- covníkům společností zabývajících se prodejem či operativním leasin- gem automobilů, kteří komunikují se zákazníky a očekává se od nich, že budou zákazníkům schopni poradit také v oblasti alternativních pohonů.

 


 

Obsah školení

 • alternativní paliva ve vozidlech – všeobecně
  • informace o současnosti a trendech vývoje v blízké i vzdálenější budoucnosti v oblasti alternativních pohonů vozidel
 • přehled alternativních pohonů
  • hybridy
  • plug-in hybridy
  • elektromobily
  • palivové články
 • základy hybridních a bateriových vozidel
  • úvod do hybridní techniky, principy, funkce, zákl. uspořádání
  • základ jejího použití v automobilové oblasti
  • režimy činnosti
  • ekonomika provozu
  • hodnocení spotřeby a dojezdu
  • -nabíjení
  • rizika (technická), bezpečnost
 • vozidla poháněná vodíkem
  • zásoby ve vozidle
  • spalování vs. palivový článek
  • funkce palivového článku
  • základní uspořádání pohonných ústrojí

 

Co Vám školení inese

Účastníci se seznámí s aktuální situaci a budoucím vývojem alterna- tivních pohonů. Získají základní znalosti hybridní techniky, budou mít přehled o hybridních vozidlech na českém trhu a budou znát konkrétní rozdíly hybridních a klasických automobilů, jejich výhody a nevýhody. Budou schopni využít získané informace k rozhodnutí, zda jsou vozidla s alternativním pohonem vhodnou volbou pro jejich zákazníky.

 

Rozsah školení 1 den Cena 4.200 (bez DPH)

Praha 

Brno 3. 9. 2021

Přihláška na školení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa