Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Energetický specialista

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Všem, kteří se chystají získat oprávnění ČR pro oblast Energetického specialisty, tj. k vykonávání činností energetického auditora, vypraco- vání průkazu energetické náročnosti budov, provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, či provádění kontroly klimatizačních systé- mů. Dále je určeno autorizovaným inženýrům a technikům, architek- tům, projektantům, stavebníkům, developerům, firmám zabývajícím se facility managementem, případně těm, kteří se o problematiku zajímají.

 

Obsah školení

  • Energetický specialista (národní a evropská legislativa)
  • Energetická náročnost budov – průkaz energetické náročnosti budov
  • Vzduchotechnika a klimatizace – kontrola klimatizace
  • Zdroje tepelné energie – kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie
  • Energetický audit a energetický posudek

 

Co Vám školení inese

Kurz je koncipován jako ucelená příprava na výkon činnosti energe- tického specialisty tj. (zpracovávání energetického auditu a energe- tického posudku, zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB), provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, provádění kontroly klimatizačních systémů. Během kurzu se budou průběžně řešit příklady, týkající se okruhů zkušebních otázek na jednotlivá oprávnění. V rámci kurzu je účastníkům k dispozici odborný software na stavební fyziku „Svoboda software 2014“. Kurz je zakon- čen závěrečným zkušebním testem, pro ověření znalostí. Test nenahra- zuje zkoušku dle zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Rozsah kurzu 10 dní Cena 19.800 (bez DPH)

Praha 25.–26. 1. 2021 22.–23. 3. 2021 19.–20. 4. 2021 10.–11. 5. 2021

7.–8. 6. 2021 6.–7. 9. 2021 29.–30. 9. 2021 11.–12. 10. 2021

25.–26. 10. 2021 8.–9. 11. 2021

Přihláška na školení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa