Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

EMS - Interní auditor zdokonalovací

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci všem, již se podílí na zavádění a udržování systému environmentálního managementu v organizaci pracovní- kům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit své základní znalosti o fungování systému environmentálního managementu.

 

Obsah školení

  • současný stav norem v oblasti environmentálního managementu
  • shrnutí požadavků normy ČSN EN ISO 14001 se zaměřením na nejčastější problémy a nedostatky při zavádění a udržování systému environmentálního managementu
  • interní audit – plánování, příprava, průběh a dokumentace
  • nejčastější chyby při provádění interních auditů
  • specifické dovednosti při vedení auditů

 

Co Vám školení inese

Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému environmentálního managementu

v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování a auditování systému environmentálního manage- mentu.

Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení Interního auditora EMS (platnost 3 roky od data vystavení).

 

Rozsah školení 1 den Cena 4.200 (bez DPH)

Praha 

Brno 22. 9. 2021

Přihláška na školení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa