EMS - Interní auditor

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního au- ditora v organizaci každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému environmentálního managementu v organizaci pracovní- kům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit své základní znalosti o fungování systému environmentálního managementu.

 

Obsah školení

  • současný stav legislativy v oblasti ochrany životního prostředí
  • požadavky normy ČSN EN ISO 14001
  • význam a potřeba auditování systémů environmentálního manage- mentu interními auditory
  • plánování a příprava interního auditu dle ČSN EN ISO 19011
  • průběh a dokumentování interního auditu, simulace interního auditu
  • kvalifikace interních auditorů
  • základy psychologie pro interní auditory, osobní prezentace, komuni- kace při auditu


Co Vám školení inese

Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Se- známíte se praktickou formou s průběhem auditu, jeho dokumentová- ním a zásadami chování při auditu. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné branže.

Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora EMS (platnost 3 roky od data vystavení).

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.500 (bez DPH)

Praha  19.–20. 4. 2022, 12.-13.10.2022

Brno 9.–10.11. 2022

Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION