Posuzování a snižování rizik strojních zařízení

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Pro konstruktéry strojních zařízení pro vedoucí pracovníky firem, které vyrábí strojní zařízení nebo dovážejí strojní zařízení na trh EU pro vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za provoz strojních zařízení.

 


 

Obsah školení

  • používaná terminologie
  • posuzování rizik v rámci managemantu rizik
  • normalizované metody posuzování rizik
  • legislativa pro posuzování rizik strojních zařízení
  • posuzování rizik a harmonizované normy
  • posouzení a snížení rizika podle ČSN EN ISO 12100
  • příklad posouzení a snížení rizika


Co Vám školení inese

Získáte přehled o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zaří- zení v oblasti managementu rizik vyplývajících ze současné legislativy. Na praktických příkladech se seznámíte s různými metodami hodnoce- ní rizik a tvorby analýzy rizik.

 

Rozsah školení 1 den Cena 4.200 (bez DPH)

Praha 17. 8. 2022

Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION