Digital Academy

Bezpečnost strojních zařízení

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Managementu a odborným pracovníkům společností, které vyrábějí nebo uvádějí na trh strojní zařízení managementu a odborným pracovníkům společností, které provozují strojní zařízení (výrobní firmy) — dovozcům strojních zařízení.

 

Obsah školení

 • základní legislativa
 • NV č. 176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES)
 • nový legislativní rámec EU
 • nový zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody
 • Strojní zařízení v provozuNV č. 378/2001 Sb.
 • požadavky na provozovaná zařízení
 • Posuzování úprav nebo modernizací provozovaných strojů nebo výrobních linek
 • Legislativní požadavky na úpravy strojních zařízení v EU a ČR
  • Příručka ke směrnici 2006/42/ES
  • Metodika CEOC
 • Harmonizované normy
 • závaznost
 • harmonizované normy typu A, B a C a jejich použití
 • příklady často používaných harmonizovaných norem
 • nové směrnice EU a nová nařízení vlády ČR
 • oblast platnosti
 • strojní zařízení a soubory strojních zařízení
 • oddělení strojních zařízení a elektrických zařízení
 • základní požadavky
 • uvádění strojních zařízení na trh nebo do provozu
 • požadavky na technickou dokumentaci
 • ES prohlášení o shodě
 • prohlášení výrobce neúplného strojního zařízení
 • požadavky na značení CE
 • postupy posuzování shody
 • předpoklad shody a harmonizované normy, porovnání legislativy EU a ČR

 

Co Vám školení inese

Získáte přehled o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zařízení vyplývajících ze současné legislativy. Součástí školení je příklad ohodnocení rizik a analýzy rizik.

 

Rozsah školení 1 den Cena 4.200 (bez DPH)

Praha 03.04.2024, 25.09.2024

Bezpečnost strojních zařízení

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro naplnění výše uvedeného účelu, a to zákonným způsobem. Celé znění naší politiky ochrany OÚ, včetně výčtu vašich práv a nezbytných kontaktů, naleznete ZDE.

Přečtěte si naše obchodní podmínky.

(* povinná pole)

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION