QMS - interní auditor zdokonalovací

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

  • interním auditorům systému managementu kvality, kteří si chtějí obnovit platnost svého osvědčení
  • všem, jež se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality v organizaci a mají zájem rozšířit si své znalosti a dovednosti

Obsah školení

  • současný stav norem v oblasti managementu kvality a auditování
  • stručné opakování požadavků normy  ISO 9001 se zaměřením na nejčastější problémy při zavádění, certifikaci, udržování a zlepšování systému kvality
  • interní audit – plánování, příprava, průběh a dokumentace
  • nejčastější chyby při provádění interních auditů
  • specifické dovednosti při vedení auditů

Co Vám školení přinese

Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování a auditování systému managementu kvality.

Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení Interního auditora QMS (platnost 3 roky od data vystavení).

  • Rozsah školení QMS - interní auditor: 1 den
  • Cena: 4.200 Kč (bez DPH)

 

Online přihláška na školení

TERMÍNY KONÁNÍ

Praha: 11.5.2022, 8.11.2022

Brno: 8.3.2022, 10.10.2022

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION