Digital Academy

QMS - interní auditor zdokonalovací

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

  • interním auditorům systému managementu kvality, kteří si chtějí obnovit platnost svého osvědčení
  • všem, jež se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality v organizaci a mají zájem rozšířit si své znalosti a dovednosti

Obsah školení

  • současný stav norem v oblasti managementu kvality a auditování
  • stručné opakování požadavků normy  ISO 9001 se zaměřením na nejčastější problémy při zavádění, certifikaci, udržování a zlepšování systému kvality
  • interní audit – plánování, příprava, průběh a dokumentace
  • nejčastější chyby při provádění interních auditů
  • specifické dovednosti při vedení auditů

Co Vám školení přinese

Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování a auditování systému managementu kvality.

Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení Interního auditora QMS (platnost 3 roky od data vystavení).

  • Rozsah školení QMS - interní auditor: 1 den
  • Cena: 4.200 Kč (bez DPH)

 

TERMÍNY KONÁNÍ

Praha 04.03.2024, 07.06.2024

Brno 13.05.2024, 14.10.2024

PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ: INTERNÍ AUDITOR - ZDOKONALOVACÍ

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro naplnění výše uvedeného účelu, a to zákonným způsobem. Celé znění naší politiky ochrany OÚ, včetně výčtu vašich práv a nezbytných kontaktů, naleznete ZDE.

Přečtěte si naše obchodní podmínky.

(* povinná pole)

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION