Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Modul IV. - Poradce IMS

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Manažerům IMS, kteří jsou v rámci vlastní společnosti pověřeni zave- dením systémových managementů na dalších pobočkách, případně

u dalších partnerů pracovníkům poradenských společností, případ- samostatným poradcům v oblasti systémů managementu.

 

 Požadované znalosti: rozsah Modulu III.

 

 

Obsah školení

  • možnosti integrace systémových managementů, její stupně, formy
  • praktické uplatnění integrace v konkrétních předpisových i záznamo- vých dokumentech integrovaného managementu
  • řešení požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001

    a ČSN OHSAS 18001 ve společné Příručce integrovaného systému

  • společné přezkoumání systému managementu jakosti, environmentu a BOZP, vstupy a výstupy
  • environmentální aspekty a bezpečnostní rizika jako kritéria zlepšování procesů
  • postavení manažera IMS v řídicí struktuře organizace a jeho vazba na představitele managementu
  • uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera IMS

 

Co Vám školení inese

Bude Vám vystaven certifikát poradce IMS.

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.900 (bez DPH)

Praha 10.–11. 8. 2021 20.–21. 9. 2021

Brno 9.–10. 11. 2021

 

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa