Modul II. - Interní auditor

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora integrovaného systému řízení. Všem, kteří se podílí na zavádění a udržování integrovaného systému řízení a chtějí si prohloubit či rozšířit své znalosti. Pracovníkům poradenských organizací, kteří provádějí interní audity v rámci své poradenské činnosti.

 

Požadované znalosti: rozsah Modulu I.

 

Obsah školení

 

  • shrnutí obsahu školení Modul I.
  • význam interních auditů a postavení interního auditora v systému řízení organizace
  • požadavky normy ČSN EN ISO 19011
  • příprava, plánování, vedení a dokumentace auditu
  • kvalifikace interních auditorů
  • základy psychologie pro auditora, komunikace při auditu
  • zákaznický audit
  • simulace interního auditu a zpracování záznamu


Co Vám školení inese

Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora integrovaného systému managementu v organizaci. Praktick- ou formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním

a zásadami chování při auditu. Dozvíte se, jaké jsou nejčastější chyby a nedostatky zavedených systémů.

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.900 (bez DPH)

Praha 7.–8. 3. 2022, 5.-6.7.2022

Brno 14.–15. 6. 2022

Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION