Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Metrologie IV. Metrologie v teorii a praxi

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Pracovníkům, kteří vykonávají funkci metrologa a pracovníkům zodpo- vědným za činnost metrologie.

 


 

Obsah školení

 • základy matematické statistiky
 • stanovování základních parametrů metrologických veličin, bodové

  a intervalové odhady střední hodnoty a parametrů rozptylu, v rozsahu nezbytně nutném pro metrology

 • základní termíny v metrologii dle VIM 3
 • přesnost měření a kvantifikace daných charakteristik
 • definice přesnosti měření, rozlišitelnosti, největší dovolené chyby a nejistoty měření a vzájemné vztahy
 • vyjadřování nejistot měření
 • stanovování nejistot typu A a typu B, kombinované a rozšířené nejistoty, praktický postup bez požadavků na znalost vysokoškolské matematiky bude vysvětlen na příkladech z metrologické praxe při měření i kalibraci
 • základy teorie chyb měření
 • klasifikace chyb, stanovování chyb systematických a náhodných včetně jejich eliminace, tzn. zvyšování přesnosti výsledku měření
 • statistická interpretace výsledků měření
 • podle postupu uvedených v platných mezinárodních normách se na praktickém příkladu demonstruje postup pro stanovení odhadu prů- měru a statistických tolerančních mezí způsobem, který je z hlediska matematické statistiky naprosto správný a vypovídající
 • analýza systémů měření (MSA)


 

Co Vám školení inese

Pro zákazníka se zvýší garance kvality nakupovaných produktů neboť kvantifikovatelné charakteristiky jakosti jsou jednoznačně prokázány pomocí statistických metod. Zlepší se odborná komunikace při sjedná- vání technických podmínek pro přejímky dodávek.

 

Rozsah školení 1 den Cena 4.300 (bez DPH)

Praha 18. 10. 2021

Brno 3. 11. 2021

Přihláška na školení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa