Digital Academy

Metrologie IV. Metrologie v teorii a praxi

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Pracovníkům, kteří vykonávají funkci metrologa a pracovníkům zodpovědným za činnost metrologie.

 

Obsah školení

 • základy matematické statistiky
 • stanovování základních parametrů metrologických veličin, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a parametrů rozptylu, v rozsahu nezbytně nutném pro metrology
 • základní termíny v metrologii dle VIM 3
 • přesnost měření a kvantifikace daných charakteristik
 • definice přesnosti měření, rozlišitelnosti, největší dovolené chyby a nejistoty měření a vzájemné vztahy
 • vyjadřování nejistot měření
 • stanovování nejistot typu A a typu B, kombinované a rozšířené nejistoty, praktický postup bez požadavků na znalost vysokoškolské matematiky bude vysvětlen na příkladech z metrologické praxe při měření i kalibraci
 • základy teorie chyb měření
 • klasifikace chyb, stanovování chyb systematických a náhodných včetně jejich eliminace, tzn. zvyšování přesnosti výsledku měření
 • statistická interpretace výsledků měření
 • podle postupu uvedených v platných mezinárodních normách se na praktickém příkladu demonstruje postup pro stanovení odhadu průměru a statistických tolerančních mezí způsobem, který je z hlediska matematické statistiky naprosto správný a vypovídající
 • analýza systémů měření (MSA)

 

Co Vám školení inese

Pro zákazníka se zvýší garance kvality nakupovaných produktů neboť kvantifikovatelné charakteristiky jakosti jsou jednoznačně prokázány pomocí statistických metod. Zlepší se odborná komunikace při sjednávání technických podmínek pro přejímky dodávek.

 

Rozsah školení 1 den Cena 4.300 (bez DPH)

Praha 10.07.2024

Brno 17.10.2024

Metrologie IV - Metrologie v teorii a praxi

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro naplnění výše uvedeného účelu, a to zákonným způsobem. Celé znění naší politiky ochrany OÚ, včetně výčtu vašich práv a nezbytných kontaktů, naleznete ZDE.

Přečtěte si naše obchodní podmínky.

(* povinná pole)

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION