Metrologie I.

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Pracovníkům organizací, kteří vykonávají funkci metrologa nebo byli výkonem funkce metrologa pověřeni — pracovníkům zodpovědným za činnosti metrologie ve společnosti.

 


 

Obsah školení

 • základní metrologické předpisy
 • zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MPO ČR č. 262/2000 Sb., ve znění vyhlášky č.344/2002 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
 • vyhláška MPO ČR č. 345/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.65/2006 Sb., a vyhlášky 259/2007 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
 • vyhláška MPO ČR č.264/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 424/2009 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
 • NV č.326/2002 Sb. a NV 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
 • metrologie v podnikové praxi
 • interní kalibrace v podniku
 • externí kalibrace
 • metrologické požadavky normy ISO 9001 – systémy managementu kvality
 • ISO 10012 – systémy managementu měření
 • značení a evidence měřidel, nejistoty měření
 • metrologické zabezpečení v oblasti EMS
 • tvorba metrologické dokumentace
 • aktuální a připravované změny metrologické legislativy


Co Vám školení inese

 

Získáte přehled o legislativních předpisech týkajících se metrologie, práv a povinností uživatelů měřidel. Seznámíte se s měřidly, jejich roz- dělením a charakteristikami a také s tím, jak zajišťovat správnost - řidel a měření a osvojíte si základní znalosti v oblasti přesnosti měření, vyhodnocování a eliminace systematických a náhodných chyb měření a vyjadřování nejistot měření. Vašim zákazníkům tak poskytnete vyšší garanci kvality nakupovaných produktů a lepší odbornou komunikaci při sjednávání technických podmínek.

 

Rozsah školení 1 den Cena 4.300 (bez DPH)

Praha 6. 4. 2022, 7.9.2022

Brno 16. 6. 2022

Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION