FMEA v praxi

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Manažerům jakosti vedoucím odborných oddělení pracovníkům odborných oddělení odpovědným za jakost konstruktérům mana- žerům a vedoucím projektových týmů manažerům ostatních systémů managementu (IMS, EMS, BOZP) celé skupině pracovníků, kteří se podílejí na vzniku nového výrobku v jeho různých fázích

 

Obsah školení

 • FMEA – vývoj
 • proč aplikovat FMEA
 • základní principy a příprava
 • definice rizik a stanovení priorit
 • analýzy rizik – výskyt, význam, možnost odhalení
 • definice opatření a jejich zavedení
 • hodnocení účinnosti zavedených opatření
 • revize rizik z hlediska významu, výskytu a možnosti odhalení
 • návaznost FMEA k dalším nástrojům jakosti
 • přínos FMEA a vliv na náklady
 • ověření získaných informací ve workshopu


Co Vám školení inese

Seznámíte se s možností praktického využití FMEA ve Vaší organizaci a získáte přehled o významu této metody jak pro výrobu, tak pro služby.

Dozvíte se, jak metodu FMEA aplikovat v konstrukci, výrobě, procesech a službách a budete mít možnost konzultovat s odborníkem pro Vás zatím obtížně řešitelný problém.

Proškolením celé skupiny pracovníků, kteří se podílejí na vzniku nového výrobku, lze zvýšit využití FMEA analýzy v praxi, což přispívá ke snížení nákladů za vady a reklamace, jakož i odchylek a neshod při zákaznic- kých auditech.

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.500 (bez DPH)

Praha 10.–11. 5. 2022, 15.-16.11.2022

Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION