8D - metoda řešení problemů

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení učeno

Manažerům, procesním expertům inženýrům kvality pracovníkům pro zlepšování systémů a procesů.

 


 

Obsah školení

 • popis kodifikace vad
 • stanovení rizik pro obdobné procesy
 • metoda „5x proč“ v praxi a určování kořenové příčiny
 • metoda PDCA v praxi (Demingův cyklus metoda postupného zlepšování)
 • průřezový přístup k řešení problémů
 • správné určení nápravných, okamžitých a preventivních opatření v praxi
 • vyhodnocování efektivity přijatých opatření
 • týmová práce a optimální složení týmu
 • stanovení optimální doby pro vyřešení problému
 • databáze „Best practice“ – nejlepší zkušenost
 • POKA-YOKE (technika prevence lidských chyb) a proti-chybový systém
 • zkušenosti z praxe + nejčastější chyby z praxe


Co Vám školení inese

Získáte znalosti pro praktické zvládnutí 8 kroků pro řešení problémů ve firmě, což přináší finanční efekt snížení nákladů na nekvalitu. Doporu- čení, jak zavést a uplatňovat tuto metodu ve Vaší firmě. Seznámíte se

s návrhy jak snížit reklamace a interní neshody. Školení je ukončeno srovnávacím testem.

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.500 (bez DPH)

Praha 15.–16. 3. 2022

Brno 10.–11. 9. 2022

Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION