Digital Academy

Úvod do práva pro osoby odborně způsobilé k plnění úkolů v prevenci rizik

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení učeno

Osobám odborně způsobilým k plnění úkolů v prevenci rizik, osobám připravujícím se ke zkoušce z odborné způsobilosti, koordinátorům BOZP, vedoucím zaměstnancům, členům statutárních orgánů, zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP, inspektorům BOZP odborových svazů a vůbec každému, kdo se zabývá problematikou BOZP.

 

Obsah školení

  • základy teorie práva v návaznosti na právní úpravu BOZP
  • právní normy vs. technické normy
  • jak pracovat s právním předpisem, metody výkladu právních norem
  • kontroly OIP, přestupky, pokuty, správní právo
  • příklady z praxe

 

Co Vám školení přinese

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je upravena značným množstvím právních předpisů. Orientace v právních předpisech není vzhledem k jejich rozsahu a častým změnám jednoduchá. Nelze si však představit, že bez dostatečné znalosti právní úpravy a základů teorie práva je možné úspěšně a s plnou odpovědností plnit úkoly v prevenci rizik.

Na školení získáte znalosti základů práva, jeho struktury, členění, práce s právním textem, právní úpravou BOZP a její provázaností do práva trestního, správního a pracovního.

Rozsah školení 1 den – Cena 4.200 Kč (bez DPH)

Praha 21.06.2024

Brno 23.10.2024

Úvod do práva pro osoby odborně způsobilé k plnění úkolů v prevenci rizik

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro naplnění výše uvedeného účelu, a to zákonným způsobem. Celé znění naší politiky ochrany OÚ, včetně výčtu vašich práv a nezbytných kontaktů, naleznete ZDE.

Přečtěte si naše obchodní podmínky.

(* povinná pole)

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION