skoleni scc

SCC - školení a zkouška pro vedoucí operativní pracovníky

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Operativně činným vedoucím pracovníkům ze všech profesí (např. stavbyvedoucí, projektový vedoucí, mistr, technici, stavební dozor, předáci).

 

Obsah školení

 • legislativa v oblasti bezpečnosti práce
 • posuzování rizik a identifikace ohrožení
 • příčiny úrazů a nahlášení úrazu
 • bezpečné chování na pracovišti
 • provozní organizace
 • úlohy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
 • předpisy vzhledem k pracovnímu místu a vykonávaným činnostem
 • nouzová opatření
 • nebezpečné látky a nebezpečný náklad
 • protipožární ochrana a ochrana před výbuchy
 • pracovní prostředky
 • pracovní postupy
 • elektřina a záření
 • ergonomie pracovního místa
 • osobní ochranné prostředky

 Absolvováním školení splníte vstupní požadavek jako náhradu za chybějící vzdělání ve smyslu německého zákona o odborném vzdělávání (BBiG) pro účast na zkoušce.

 

Co Vám školení inese

Získáte znalosti dle požadavků systému bezpečnosti podle SCC a praxí ověřené know-how v oblasti BOZP, ochrany zdraví a přírodního prostředí. Proškolením pracovníků přispějete k zamezení úrazů a pracovních neschopností. Certifikací SCC splníte požadavky na vzdělání dodavatele a předpoklady pro certifikaci Vaší společnosti podle SCC.

 

Zakoení: provedení zkoušky dle Dok. 017 normativního SCC nařízení/verze 2011 akreditovaným certifikátem pro personál s platností certifikátu let.

 

Rozsah školení 3 dny /resp. 2 dny (celkem 24 hod.) Cena 8.250 (bez DPH) /osobu, včetně zkoušky.

Termíny a místo školení dle dohody se zákazníkem

SCC - školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro naplnění výše uvedeného účelu, a to zákonným způsobem. Celé znění naší politiky ochrany OÚ, včetně výčtu vašich práv a nezbytných kontaktů, naleznete ZDE.

Přečtěte si naše obchodní podmínky.

(* povinná pole)

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION