Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

SCC - školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Operativně činným zaměstnancům ve všech profesích (např. dělníkům, kvalifikovaným pracovníkům, montážním dělníkům).

 


 

Obsah školení

 • legislativa v oblasti bezpečnosti práce
 • posuzování rizik a identifikace ohrožení
 • příčiny úrazů a nahlášení úrazu
 • bezpečné chování na pracovišti
 • úlohy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
 • předpisy vzhledem k pracovnímu místu a vykonávaným činnostem
 • nouzová opatření
 • nebezpečné látky a nebezpečný náklad
 • protipožární ochrana a ochrana před výbuchy
 • pracovní prostředky
 • pracovní postupy
 • elektřina a záření
 • ergonomie pracovního místa
 • osobní ochranné prostředky

 Absolvováním školení splníte vstupní požadavek jako náhradu za chybějící vzdělání ve smyslu německého zákona o vzdělání (BBiG) pro účast na zkoušce.


 

Co Vám školení inese

Získáte znalosti dle požadavků systému bezpečnosti podle SCC a praxí ověřené know-how v oblasti BOZP, ochrany zdraví a přírodního pro- středí. Proškolením pracovníků přispějete k zamezení úrazů a pra- covních neschopností. Certifikací SCC splníte požadavky na vzdělání dodavatele a předpoklady pro certifikaci Vaší společnosti podle SCC.

 

Zakončení: provedení zkoušky dle Dok. 018 normativního SCC nařízení/ verze 2011 akreditovaným certifikačním místem pro personál s platnos- certifikátu 10 let.

 

Rozsah školení 3 dny /resp. 2 dny (celkem 24 hod.) Cena 8.250 (bez DPH) /osobu, včetně zkoušky Termíny a místo školení dle dohody se zákazníkem

Přihláška na školení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa