Prevence rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. - zkouška

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Padavky na uchazeče

Splnění jednoho z následujících kritérií:

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky provozní praxe

    v prevenci rizik nebo v oblasti BOZP (zašlete prosím kopii maturitního vysvědčení)

  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti BOZP a 1 rok provozní praxe v prevenci rizik nebo v oblasti BOZP.
  • odborná praxe musí být potvrzena subjektem, pro který tuto činnost fyzická osoba vykonávala, i když ji z důvodu nedostatečné odbornosti nevykonávala sama, ale pod dozorem.

 

Časový harmonogram zkoušky A PERIODICKÉ ZKOUŠKY

Zkouška:

Písemný test: 70 minut

Ústní zkouška: 30 minut

 

  Periodická zkouška:

Písemný test: 60 minut

Ústní zkouška: 30 minut

 

Co Vám složení zkoušky inese

Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona číslo 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úspěšně ab- solvují zkoušku z odborné způsobilosti u naší společnosti akreditované u MPSV vystavíme „Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.“ Tito posluchači budou zapsáni v seznamu odborně způsobilých osob v prevenci rizik Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Rozsah zkoušky 1 den Cena  6.000,-  Kč  (bez DPH)

Praha 09.03.2023, 25.05.2023, 21.09.2023, 28.11.2023

Přihláška na zkoušku

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION