Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Prevence rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. - školení

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Všem, kteří mají zájem prakticky se seznámit s metodami a formami plánování a řízení systému BOZP zájemcům, kteří se chtějí připravit ke zkoušce odborné způsobilosti v této oblasti všem, kteří již mají základní znalosti v oblasti prevence rizik a chtějí si rozšířit a aktualizo- vat své znalosti.

 

Obsah školení

  • právní úprava BOZP, normy a právní předpisy k BOZP
  • povinnosti a práva zaměstnavatele, odborů a zástupců zaměstnanců ve vztahu k BOZP
  • pracovní úrazy a nemoci z povolání
  • technické požadavky k zajišťování BOZP, kontrola a dozor v oblasti BOZP
  • plánování systému BOZP, dokumentace
  • prevence rizik v oblasti BOZP, povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik
  • formy a metody identifikace a hodnocení rizik

 

Co Vám školení inese

Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik.

Získáte znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení

a řízení rizik. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné branže. Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona číslo 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nabízíme také provedení zkoušky

z odborné způsobilosti.

 

Rozsah školení 3 dny Cena 8.800 (bez DPH)

Praha 17.–19. 2. 2021 4.–6. 5. 2021 18.–20. 10. 2021

Přihláška na školení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa