Digital Academy

Pracovněprávní, správní a trestně právní odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení uRčeno

Osobám odborně způsobilým k plnění úkolů v prevenci rizik, osobám připravujícím se ke zkoušce z odborné způsobilosti, koordinátorům BOZP, vedoucím zaměstnancům, členům statutárních orgánů, zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP, inspektorům BOZP odborových svazů.

 

Obsah školení

  • objektivní a subjektivní právní odpovědnost
  • povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP
  • zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – vybraná ustanovení
  • trestní zákoník – vybraná ustanovení
  • občanský zákoník, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ZP – vybraná ustanovení
  • judikatura

 

Co Vám školení přinese

Získáte informace o právech a povinnostech zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO při zajišťování BOZP. O právních předpisech upravujících jejich odpovědnost, o tom co je jejich obsahem a jak jednotlivá ustanovení, v těchto předpisech obsažená, aplikovat v praxi. Seznámíte se s rozhodovací praxí soudů v této oblasti.

Rozsah školení 1 den – Cena 4.200 Kč (bez DPH)

Praha 08.02.2024

Brno 01.08.2024

Pracovněprávní, správní a trestně právní odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro naplnění výše uvedeného účelu, a to zákonným způsobem. Celé znění naší politiky ochrany OÚ, včetně výčtu vašich práv a nezbytných kontaktů, naleznete ZDE.

Přečtěte si naše obchodní podmínky.

(* povinná pole)

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION