Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Koordinátor BOZP na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. - zkouška

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Padavky na uchazeče

Splnění jednoho z následujících kritérií:

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky provozní praxe

    v prevenci rizik nebo v oblasti BOZP (zašlete prosím kopii maturitního vysvědčení)

  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti BOZP a 1 rok provozní praxe v prevenci rizik nebo v oblasti BOZP.
  • odborná praxe musí být potvrzena subjektem, pro který tuto činnost fyzická osoba vykonávala, i když ji z důvodu nedostatečné odbornosti nevykonávala sama, ale pod dozorem.

Časový harmonogram zkoušky

Písemný test: 70 minut

Příprava na ústní zkoušku: 20 minut Ústní zkouška: 30 minut

 

Co Vám složení zkoušky inese

Získáte osvědčení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů od společnosti akreditované u MPSV, a tím kvalifikaci pro výkon této funkce.

 

Rozsah zkoušky 1 den Cena 4.900 (bez DPH)

Praha 2. 2. 2021 7. 6. 2021 30. 11. 2021


Přihláška na zkoušku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa