ISO 45001- Interní auditor zdokonalovací

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Pracovníkům organizací, které mají zaveden a certifikován systém managementu BOZP a které chtějí aplikovat normu ČSN OHSAS 18001,organizacím a jednotlivcům, kteří se zajímají o řízení rizik BOZP spojených s podnikáním organizace, pracovníkům organizací, které uvažují o zavádění systému managementu BOZP, samostatně, nebo v integraci s ISO 9001 nebo ISO 14001.

 

Obsah školení

  • význam managementu BOZP pro organizaci a společnost
  • norma ISO 45001, její postavení v managementu BOZP a vazby na legislativu BOZP
  • prvky systému BOZP (všeobecné požadavky, politika BOZP, plánování, implementace a provoz, kontroly a přezkoumání systému manage- mentu BOZP)
  • základní legislativní požadavky v oblasti BOZP

Co Vám školení inese

Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné branže.

Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora ISO 45001 (platnost 3 roky od data vystavení).

 

Rozsah školení 1 den Cena 4.200 (bez DPH)

Praha 22.03.2023

Brno 20.10.2023

Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION