Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

ISO 45001 - Interní auditor

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního au- ditora BOZP v organizaci všem, kteří se zajímají o řízení rizik BOZP spojených s podnikáním organizace pracovníkům, kteří se podílí na zavádění a udržování systému BOZP samostatně či v integraci se systémy managementu kvality a environmentálního managementu.

 

Obsah školení

  • současný stav legislativy v oblasti BOZP 
  •  norma ISO 45001
  • prvky systému managementu BOZP
  • plánování a příprava interního auditu
  • průběh a dokumentování interního auditu, simulace interního auditu
  • kvalifikace interních auditorů (ČSN EN ISO 19011)
  • základy psychologie pro interní auditory, osobní prezentace, komuni- kace při auditu


Co Vám školení inese

Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001. Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu BOZP v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditu, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné branže.

 

Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora ISO 45001 (platnost 3 roky od data vystavení).

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.500 (bez DPH)

Praha 2.–3. 3. 2021 4.–5. 8. 2021

Brno 28.–29. 6. 2021

Přihláška na školení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa