ISO 45001 - Interní auditor

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního au- ditora BOZP v organizaci všem, kteří se zajímají o řízení rizik BOZP spojených s podnikáním organizace pracovníkům, kteří se podílí na zavádění a udržování systému BOZP samostatně či v integraci se systémy managementu kvality a environmentálního managementu.

 

Obsah školení

  • současný stav legislativy v oblasti BOZP 
  • norma ISO 45001
  • prvky systému managementu BOZP
  • plánování a příprava interního auditu
  • průběh a dokumentování interního auditu, simulace interního auditu
  • kvalifikace interních auditorů (ČSN EN ISO 19011)
  • základy psychologie pro interní auditory, osobní prezentace, komuni- kace při auditu


Co Vám školení inese

Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001. Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu BOZP v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditu, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné branže.

 

Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora ISO 45001 (platnost 3 roky od data vystavení).

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.500 (bez DPH)

Praha 25.–26. 4. 2022  7.–8. 9. 2022

Brno 19.–20. 7. 2022

Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION