BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení učeno

Osobám odborně způsobilým k plnění úkolů v prevenci rizik, osobám připravujícím se ke zkoušce z odborné způsobilosti, koordinátorům BOZP, vedoucím zaměstnancům, inspektorům BOZP odborových svazů, kteří se doposud s pracemi ve výškách a nad volnou hloubkou nesetkali, nebo setkali pouze okrajově.

Komu není školení učeno

Osobám provádějícím výškové práce pomocí technik průmyslového lezectví, stromolezeckých technik, technik speleologických, při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí,  projektantům, specialistům na výškové práce.

Obsah školení

  • právní předpisy a technické normy – přehled, seznámení s obsahem, terminologie
  • zajištění pracoviště – prostředky kolektivní ochrany proti pádu/prostředky osobní ochrany
  • dočasné stavební konstrukce
  • používání žebříků
  • rozbor nejčastějších příčin pracovních úrazů při práci ve výškách a nad volnou hloubkou
  • školení zaměstnanců
  • judikatura

 

Co Vám školení přinese

Získáte informace o tom, co jsou to výškové práce, jaké jsou nejčastější příčiny úrazů při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, jak zajistit bezpečnost zaměstnanců (opatření k prevenci rizik), kteří uvedené práce vykonávají a jak správně nastavit školení BOZP.

Rozsah školení 1 den – Cena 4.200 Kč (bez DPH)

Praha 03.04.2023

Brno 02.10.2023

                                                                                                 Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION