Bezpečnostní značení, bezpečnostní barvy a signály, způsoby značení na pracovišti

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení učeno

Osobám odborně způsobilým k plnění úkolů v prevenci rizik, osobám připravujícím se ke zkoušce z odborné způsobilosti, koordinátorům BOZP, vedoucím zaměstnancům, zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP, inspektorům BOZP odborových svazů a vůbec každému, kdo se zabývá problematikou BOZP.

 

Obsah školení

  • právní úprava
  • úloha bezpečnostního značení v prevenci rizik
  • význam jednotlivých bezpečnostních barev, značek a signálů
  • nařízení vlády č. 375/2017 Sb., výklad jednotlivých ustanovení
  • aplikace v praxi/nejčastější chyby/příklady správného značení

 

Co Vám školení přinese

Bezpečnostní značení patří mezi velmi efektivní nástroje v prevenci rizik, seznámíte se s  právní úpravou této problematiky, ustanoveními právních předpisů a technických norem a s tím, jak jednotlivá ustanovení, v těchto předpisech obsažená aplikovat v praxi tak, aby byli zaměstnanci včas upozorněni na možné nebezpečí a na požadované chování.

Rozsah školení 1 den – Cena 4.200 Kč (bez DPH)

Praha 21.03.2023

Brno 09.10.2023

                                                                                              Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION