ISO 9001 v praxi - soubor výukových videí

Praktický výklad jednotlivých požadavků a příklady auditních otázek týkajících se normy ISO 9001:2015

Praktický výklad jednotlivých požadavků a příklady auditních otázek týkajících se normy ISO 9001:2015

Seznamte se s detaily normy ISO 9001:2015 prostřednictvím krátkých vzdělávacích videí na konkrétní témata. Jednotlivé výukové spoty často navazují na otázky, které může při auditu použít auditor.

Komu jsou videa určena

Videa jsou určena podnikatelům, konzultantům a všem, kteří plánují zavést, certifikovat a věnovat se řízení kvality podle ISO 9001 + všem, kteří se zajímají o normu ISO 9001.

Cíl videí

Vysvětlují požadavky a klíčové charakteristiky normy ISO 9001, podpora uživatelům při zavádění normy ISO 9001 do praxe, seznámení s normou ISO 9001.

Proč se na videA podívat

  • Praktický výklad jednotlivých požadavků
  • Příklady auditních otázek
  • Informace k požadované dokumentaci
  • Krátké spoty na dané téma – možnost vybrat si právě to, co nás zajímá. Není potřeba procházet postupně všechna témata
  • Efektivní způsob školení díky grafickému zpracování
  • Lze využít pro přípravu ke zkoušce interního auditora

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION