ISO 9001

e-Learning ISO 9001:2015

Seznamte se s požadavky nové normy ISO 9001:2015

Seznamte se s požadavky nové normy ISO 9001:2015

Využijte možnosti seznámit se s požadavky normy ISO 9001:2015.

Kurz je určený manažerům kvality, interním auditorům, externím poradcům a všem, kteří se zajímají o požadavky normy ISO 9001:2015. Po úspěšném absolvování e-Lerningu obdrží každý účastník Osvědčení o proškolení na normu ISO 9001:2015.


Cena pro jednoho účastníka za jeden modul: 350,-Kč (bez DPH)

Zvýhodněná cena pro stávající zákazníky za jeden modul: 300,-Kč (bez DPH)

Cena pro jednoho účastníka za kompletní soubor modulů: 1000,-Kč (bez DPH) 

(množstevní slevy již od 5ti uživatelů)

Přístup do kurzu je aktivní 6 měsíců od zakoupení.


Jednotlivé moduly e-Learningu ISO 9001 srozumitelnou formou vysvětlují požadavky normy na jednotlivé vlastníky nejběžnějších procesů ve firmách s uvedením konkrétních příkladů.

Vlastníka procesu seznámí specificky jen s těmi požadavky týkajícími se jeho oblasti.

Tematicky jsme normu rozdělili do těchto oblastí:

  • Management  (kontext, zainteresované strany, politika, cíle, procesy, rizika, přezkoumání managementu)
  • Personalistika (kompetence, vzdělávání, komunikace, povědomí)
  • Obchod (cíle, proces, postup, rizika)
  • Vývoj (cíle, proces, postup, rizika)
  • Nákup (externě poskytované procesy, produkty a služby, cíle, proces, neshody, postupy, rizika)
  • Výroba (včetně údržby - cíle, proces, neshody, postupy, rizika)
  • Kvalita (řízení dokumentovaných informací, metrologie, kontrola, hodnocení výkonnosti, opatření, zlepšování)

Uživatel si sám zvolí, které okruhy se ho týkají a kolik je chce absolvovat. Dostanou se tak k němu právě ty informace, které potřebuje.

Na konci každého modulu čeká na účastníka test.  Po jeho úspěšném absolvování si může stáhnout Osvědčení o absolvování školení ISO 9001.


 

 

POKUD MÁTE ZÁJEM O E-LEARNINGOVÉ ŠKOLENÍ VYPLŇTE, PROSÍM, REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, NA ZÁKLADĚ KTERÉHO VÁM ZAŠLEME PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE.


PRO SPUŠTĚNÍ KURZU VYPLŇTE, PROSÍM, ÚDAJE, KTERÉ JSTE OBDRŽELI E-MAILEM:

Email:
Heslo:

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION