Informace o postupu certifikačního orgánu výrobků v souvislosti s ohrožením COVID-19

Zvláštní opatření pro provádění auditů – dozorů nebo prověření systémů řízení výroby

Zvláštní opatření pro provádění auditů – dozorů nebo prověření systémů řízení výroby

Certifikační orgán výrobků TÜV SÜD Czech (COV) rozhodl s okamžitou platností pro zavedení následujících opatření pro provádění auditů – dozorů nebo prověření systémů řízení výroby.

Stále platí, že za dodržení hygienických preventivních opatření a pokynů státních úřadů budou naši auditoři/inspektoři provádět audity standardním způsobem. Pro případy, kdy to možné nebude, nabízíme zákazníkům alternativní řešení provedení auditu vzdáleným přístupem za využití informačních technologií (Microsoft Teams, Skype for Business, nasdílení dokumentace a dalších informací s auditorem/inspektorem) nebo odložením auditu při zachování platnosti certifikátu.

Pokud zákazník požaduje využít možnosti odložení auditu nebo auditování vzdáleným auditováním, je nutno vyjádřit svůj požadavek vyplněním žádosti (důvod musí být uveden COVID-19), kterou odešle svému vedoucímu auditorovi/inspektorovi nebo na adresu uvedenou v tomto formuláři.

Pro jednotlivé typy auditů stanovil certifikační orgán tyto podmínky:

Dozorový audit

  • Je možné provedení auditu vzdáleným auditováním, pokud je možno zajistit auditování výrobních prostor tímto způsobem (po dohodě s auditorem/inspektorem).
  • Je možný odklad auditu až o 6 měsíců bez pozastavení platnosti certifikátu.

Recertifikační audit (prodloužení platnosti certifikátu)

  • Je možné auditovat 50% rozsahu auditu vzdáleným přístupem a zbývající část auditu proběhne na místě u zákazníka.
  • Je možný odklad auditu až o 6 měsíců (přičemž do tohoto termínu musí být provedeny všechny recertifikační činnosti a rozhodnutí COV o vydání certifikátu). Platnost certifikátu bude prodloužena v databázi TÜV SÜD Czech o maximálně 6 měsíců. Pokud si zákazník požádá, vystaví Certifikační orgán potvrzení o prodloužení platnosti certifikace.

Detaily doporučujeme komunikovat s vedoucím auditorem/inspektorem nebo je možno se vždy obrátit na certifikační orgán: [email protected] nebo [email protected]om, protože některé certifikační systémy nebo konkrétní situace vyžadují jiné řešení nebo stanoví výjimky z tohoto postupu.

Jedná se např. o certifikační systém ISCC, kdy audit nelze odložit – může být pak proveden jen „na dálku“ s tím, že po odvolání opatření ze strany ISCC bude muset proběhnout audit na místě do tří měsíců.

Tento postup platí do odvolání, v souvislosti s vývojem situace COVID -19.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION