covid

Informace o postupu certifikačního orgánu systému managementu v souvislosti s ohrožením COVID-19

Zvláštní opatření pro provádění auditů – dozorů nebo prověření systémů řízení výroby

Zvláštní opatření pro provádění auditů – dozorů nebo prověření systémů řízení výroby

Certifikační orgán systémů managementu TÜV SÜD Czech (CO SM) se rozhodl s okamžitou platností pro zavedení následujících opatření pro provádění auditů (při využití dokumentů IAF ID3, IAF MD4 a IAF CABAC COVID-19).

Stále platí, že za dodržení hygienických preventivních opatření a pokynů státních úřadů budou naši auditoři provádět audity standardním způsobem. Pro případy, kdy nebude možné provést audit na místě a certifikační norma toto umožňuje, nabízíme zákazníkům alternativní řešení provedení auditu vzdáleným přístupem za využití informačních technologií (Microsoft Teams, Skype for Business, nasdílení dokumentace a dalších informací s auditorem) nebo odložením auditu při zachování platnosti certifikátu.

Pokud zákazník požaduje využít možnosti odložení auditu nebo využít auditování vzdáleným přístupem, je nutno vyjádřit svůj požadavek vyplněním žádosti (důvod musí být uveden COVID-19), kterou odešle svému vedoucímu auditorovi nebo na adresu  uvedenou v tomto formuláři.

Pro jednotlivé typy auditů stanovil certifikační orgán tyto podmínky:

Certifikační audity

  • 1. stupeň auditu  – 100% rozsahu auditu je možné auditovat vzdáleným přístupem.
  • 2. stupeň auditu  – 30% rozsahu auditu  je možné auditovat vzdáleným přístupem, zbývající část na místě u zákazníka, přičemž je možno  tento audit na místě odložit až o 6 měsíců.
  • Certifikát bude vydán až po provedení celého auditu a po kladném rozhodnutí COSM o udělení certifikátu.

Dozorový audit

  • Je možné provedení auditu ze 100% vzdáleným auditováním.
  • Je možný odklad auditu až o 6 měsíců bez pozastavení platnosti.

Recertifikační audit

  • Je možné auditovat 50% rozsahu auditu vzdáleným přístupem a zbývající část auditu proběhne na místě u zákazníka.
  • Je možný odklad auditu až o 6 měsíců (přičemž do tohoto termínu musí být provedeny všechny recertifikační činnosti a rozhodnutí COSM o vydání certifikátu). Platnost certifikátu bude prodloužena v databázi TÜV SÜD Czech, pokud si zákazník požádá, vystaví Certifikační orgán potvrzení o prodloužení platnosti certifikace.

Detaily doporučujeme komunikovat s vedoucím auditorem nebo je možno se vždy obrátit na certifikační orgán: [email protected].

Při auditu s více místy může na požádání certifikační orgán rozhodnout o změně auditovaných míst v případě, že některá jsou postižena COVID-19, rovněž na základě  žádosti.

Tento postup platí do odvolání, v souvislosti s vývojem situace COVID-19.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION