zielona certyfikacja w przemysle
31 MAR 2022

Zielona Certyfikacja w przemyśle.

Śniadanie z ekspertem

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Temat Główny:

Zielona Certyfikacja w przemyśle.

Agenda:

  • Green Manufacturer (certyfikacja przedsiębiorców)
  • Certyfikacja produkcji i sprzedaży energii z OZE
  • Certyfikacja efektywnego energetyczne systemu ciepłowniczego
  • Certyfikacja zielonego wodoru

Dla kogo jest dedykowany:

przedsiębiorcy wykorzystujący i chcący wykorzystywać energię z odnawialnych źródeł energii w działalności oraz sprzedawcy energii elektrycznej

Prowadzący:

mgr inż. Paweł Wanatowicz

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2010 roku w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Odpowiedzialny za obszar GHG, audytor wiodący EUETS, weryfikator CHP, zajmuje się m. in. zagadnieniami związanymi z monitorowaniem emisji CO2, odnawialnymi źródłami energii, zielonym wodorem, audytami energetycznymi oraz szeroko pojętą gospodarką paliwową i energetyczną.

 

Gościnnie:

mgr inż. Marek Marcisz 

Absolwent Politechniki Śląskiej, od 2010 r. specjalista ds. energetyki w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar CHP w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., ekspert i weryfikator jednostek kogeneracji, audytor kontroli dostaw biomasy w zakresie systemu należytej staranności oraz uwierzytelniania biomasy, opiniodawca dokumentacji uwierzytelniających instalacji OZE, audytor energetyczny, autor licznych artykułów ukazujących się w pismach branży energetycznej; reprezentant TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. na konferencjach oraz trener szkoleń, wykładowca na warsztatach i seminariach.

Datę w formularzu zgłoszeniowym na "Śniadanie z ekspertem" wpisujemy w następującym formacie: rok/miesiąc/dzień

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację