18 LIS 2021

Wymagania AD 2000 HP0 dla wytwórców urządzeń ciśnieniowych

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak produkty konsumenckie i branża retail, energetyka, produkcja przemysłowa, infrastruktura i kolejnictwo, branża chemiczna, paliwowa i wydobywcza, motoryzacja. 

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem 18.11.2021r. - w aplikacji Teams o godz.10:00.

Wymagania AD 2000 HP0 dla wytwórców urządzeń ciśnieniowych 

AGENDA

  • Wprowadzenie, zakres
  • Warunki wstępne, uprawnienia zakładu do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych
  • Wymagania odnośnie materiałów: identyfikowalność, przenoszenie oznaczeń
  • Wymagania dla personelu wykonującego połączenia spawane
  • Wymagania dla personelu wykonującego badania nieniszczące
  • Technologie spawania

Spotkanie dedykowane jest do wytwórców zbiorników ciśnieniowych, projektantów, konstruktorów, pracowników działu kontroli jakości, monterów.

Prelegenci:

Anna Klakus

Specjalista ds. spawalnictwa. Pracownik TÜV SÜD Polska od 2012 roku. Absolwentka Politechniki Śląskiej. Międzynarodowy Inżynier Spawalnik. Audytor trenujący w obszarze ISO 3834. Posiada doświadczenie w zakresie odbiorów oraz inspekcji urządzeń ciśnieniowych wg PED.

Evdokia Bojadzieva-Walag

Rzeczoznawca TŪV ds. badania projektów. Wykładowca szkoleń technicznych. Pracownik TÜV SÜD Polska od 2013 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania urządzeń ciśnieniowych.

Datę w formularzu zgłoszeniowym na "Śniadanie z ekspertem" wpisujemy w następującym formacie: rok/miesiąc/dzień

 

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację