Śniadanie z ekspertem
Webinar live
1 STY 2023 - 31 GRU 2023

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest zapoznanie się z nowymi trendami w poniższych obszarach tematycznych:

 • produkty konsumenckie i branża retail,
 • energetyka,
 • produkcja przemysłowa,
 • infrastruktura i kolejnictwo,
 • branża chemiczna, paliwowa i wydobywcza,
 • motoryzacja.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z naszym ekspertem mają Państwo możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości pojawiających się względem komplementarnego obszaru działalności.

Każdy z webinarów rozpoczyna się o godzinie 10:00 i trwa około 1 godzinę i 30 minut. Organizowane są one na platformie Teams, a sesje będą nagrywane. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką webinarów Śniadanie z Ekspertem zaplanowanych na rok 2023 i do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na dole strony.

 • 30 marca 2023 - Zmodernizowany GMP+ Feed Certification scheme 2020
  • Omówienie najistotniejszych zmian związanych z nowelizacją
  • Omówienie ich wpływu na systemy zarządzania certyfikowanych firm;
  • Omówienie procesu przejścia z GMP+ 2010 and GMP+ 2020.

   

  Michał Kurek - Business Unit Manager Food Certification (FC).

  Certyfikowany audytor wiodący TÜV SÜD w zakresie norm i standardów: ISO 9001:2015, HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000, FAMI-QS, QS Standard, GMP+ Feed Certification Scheme, VLOG. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 roku związany z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jako trener TÜV SÜD Akademia i auditor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem w obszarze żywności i pasz. Prowadzi również projekty z zakresu oceny technologii, weryfikacji znakowania żywności, nadzoru nad prawidłowym załadunkiem, zabezpieczeniem oraz utrzymaniem odpowiednich warunków temperaturowych towarów w kontenerach transportowych a także audyty dostawców sieci handlowych. W trakcie trwania kariery zawodowej 

 • 20 kwietnia 2023 - Radiografia Cyfrowa – Zaawansowane techniki badań NDT w zastosowaniach przemysłowych.
  • wymagania certyfikacji personelu według nowego wydania normy PN EN ISO 9712:2022-09 „Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących”,
  • status uregulowań normatywnych w zakresie radiografii cyfrowej,
  • aktualne możliwości techniczne oraz kierunki rozwoju techniki.

   

  Łukasz Kościelniak - Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Kierownik BU Szkoleń i Badań Nieniszczących TÜV SÜD Polska. Od 2007 roku związany z przemysłem ciężkim, modernizacją polskiej i europejskiej energetyki, spawalnictwem. Specjalista w zakresie badań nieniszczących oraz niszczących. Menadżer i audytor systemów zarządzania (17025, 9001,14001, 45001, ASME, etc).

 • 11 maja 2023 - Rola sektora wodorowego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego.
  • Wodór i jego rola w magazynowaniu energii,
  • Rosnąca rola wodoru w gospodarce światowej/europejskiej/krajowej,
  • Polskie regulacje te, które mamy i te, na które czekamy.

   

  Paweł Piotrowicz - Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD, Prezes Zarządu Hydrogen Poland, Wiceprzewodniczący Komitetu Elektromobilności Krajowej Izby Gospodarczej, Członek grup roboczych Hydrogen Europe, Koordynator i wykładowca studiów MBA w Collegium Humanum „Zarządzanie technologiami wodorowymi”, Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Na Collegium Humanum uzyskał tytuł Doctor of Business Administration (DBA) w specjalizacji Energetyka. Ekspert w dziedzinie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego oraz paliwowego, dekarbonizacji i alternatywnych źródeł energii. Prelegent wielu międzynarodowych konferencji. Od kilku lat zajmuje się aspektami technologicznymi, regulacyjnymi i bezpieczeństwem technologii wodorowych oraz różnymi formami magazynowania energii.

 • 1 czerwca 2023 - Bezpieczeństwo funkcjonalne – Indepenent Safety Assessment (ISA) w ramach obowiązujących norm EN 50126, EN 50128, EN 50129.
  • Czym jest RAMS? (reliability, availability, maintainability and safety - wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa),
  • Wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego,
  • Model V,
  • Wstęp do bezpieczeństwa funkcjonalnego,
  • Rola ISA.

   

  Andrzej Witczyński - specjalista ds. Bezpieczeństwa Funkcjonalnego.

  Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn oraz studiów podyplomowych z Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych na Politechnice Krakowskiej, posiadający wieloletnie doświadczenie w przemyśle kolejowym na stanowiskach związanych z RAMS, CSM czy LCC. Ukończył liczne kursy dotyczące zarządzania ryzykiem, analiz bezpieczeństwa oraz modernizacji pojazdów kolejowych. W chwili obecnej pełni rolę specjalisty ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz ISA (Independent Safety Assessor) w TÜV SÜD Polska. 

 • 29 czerwca 2023 - Oznakowanie CE dla konstrukcji stalowych i aluminiowych.
  • Regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wg Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
  • Wyroby budowlane oznakowane znakiem CE,
  • Obowiązkowa certyfikacja systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090-1,
  • Postępowanie z wyrobem gotowym – Deklaracja Właściwości Użytkowych,
  • Zasady i warunki umieszczania oznakowanie CE na wyrobie budowlanym.

   

  Ewelina Czerwonka – Zastępca Dyrektora Centrum Certyfikacji.

  Absolwentka Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE). Audytor wiodący z zakresu procesów spawalniczych (PN-EN ISO 3834) oraz systemów zarządzania jakością (ISO 9001).

   

  Artur Labus – Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu, Dyrektor Centrum Certyfikacji.

  Absolwent Politechniki Śląskiej, MBA, IWE, audytor wiodący, pracownik TÜV SÜD Polska od 2010 roku. Uczestnik i prelegent konferencji, seminariów i grup roboczych z zakresu technologii wodorowych. Członek europejskich komitetów technicznych. Członek grupy roboczej oraz sygnatariusz porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju krajowej gospodarki wodorowej. Zajmuje się również obszarami związanymi z wytwarzaniem pojazdów szynowych na rynku krajowym i zagranicznym.

 • 6 lipca 2023 - Podsumowanie wymagań Standardu BRC Agents & Brokers (wersja 3) – rekomendacje dotyczące standardu dla nowych oraz certyfikowanych firm
  • wstęp oraz dedykacja certyfikacji BRC Agents & Brokers,
  • zalety posiadania certyfikacji BRC Agents & Brokers dla przedsiębiorstw i ich otoczenia biznesowego,
  • ·najważniejsze zagadnienia Standardu BRC Agents & Brokers,
  • ·najnowsze rekomendacje dotyczące spełnienia wymagań Standardu BRC Agents & Brokers.

   

  Marcin Faliński - Audytor wiodący TÜV SÜD Polska.

  Mgr inż. Technologii Żywności z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży spożywczej, Audytor wiodący systemów zarządzania jakością m.in. ISO 9001, BRC Agents & Brokers, BRC Storage & Distribution oraz Specjalista ds. certyfikacji wyrobów w firmie TÜV SÜD Polska

 • 7 września 2023 - Systemy kontroli pochodzenia produktu FSC®
  • Wymagania systemu zarządzania FSC,
  • Definiowanie grup produktów FSC,
  • Surowce używane do produkcji FSC oraz zasady ich przepływu w firmie,
  • Bilanse certyfikowanych materiałów,
  • Systemy kontroli oświadczeń FSC,
  • Sprzedaż i dostawa certyfikowanych wyrobów,
  • Podstawowe wymagania związane ze stosowaniem znaków towarowych i etykiet FSC,
  • Podwykonawstwo w procesach przepływu materiałów FSC,
  • Podstawowe zasady wdrażania systemów COC.

   

  Adrian Dekert – Menadżer ds. Akredytacji i Zrównoważonego Rozwoju

  Audytor wiodący TÜV, menedżer, doradca biznesowy, trener i szkoleniowiec. Absolwent studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Georgia State University of Atlanta USA. Od 1998 roku prowadzi usługi doradcze w zakresie systemów zarządzania, zarządzania organizacją. Współpracuje z firmami i instytucjami szkoleniowymi, doradza menedżerom, Radom Nadzorczym i zarządom firm, realizuje audyty jakościowe, itp. Trener TÜV SÜD Polska w zakresie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GDP, SMETA, standardów spożywczych. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych oraz MBA w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu, a także na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu i Politechnice Śląskiej w Katowicach.

 • 12 października 2023 - Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej, w szczególności w Polsce – aktualne wymagania prawne
  • Omówienie aktualnego stanu prawnego w odniesieniu do homologacji pojazdów szynowych w Polsce,
  • Planowane zmiany i ich wpływ na proces.

   

  Jarosław Królikowski – Kierownik Sekcji Kolejowej TÜV SÜD.

  Absolwent Politechniki Poznańskiej, od 2008 roku związany z branżą kolejową, w szczególności z zagadnieniami związanymi z oceną zgodności, certyfikacją, inspekcjami oraz badaniami taboru. Doświadczenie w branży wynika z wieloletniej współpracy z różnymi rodzajami jednostek, m.in. notyfikowanymi, wyznaczonymi, inspekcyjnymi, laboratoriami badawczymi.

 • 9 listopada 2023 – Badania niszczące i nieniszczące w laboratorium wg PN- EN ISO 17025
  • Wybrane zagadnienia normy PN – EN ISO 17025 w odniesieniu do wymagań sprawnego funkcjonowania laboratorium niszczącego i nieniszczącego,
  • Zasady bezstronności, poufności i kompetencji personelu,
  • Problemy związane prowadzeniem administracji biurowej w laboratorium oraz nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym,
  • Podstawy metalografii, prowadzenia badania twardości oraz zasad wykonywania badań mechanicznych – próba zrywania, zginania i udarnościowa.

  Spotkanie rekomendujemy przede wszystkim, pracownikom laboratoriów badań niszczących, kontrolerów jakości, inspektorów odpowiedzialnych za nadzór spawalniczy oraz osób pragnących zdobyć wiedzę z ww. tematyki.

   

  Ewelina Sołtysik – Specjalista ds. szkoleń i badań NDT, Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Od 2010 roku związana z badaniami niszczącymi w laboratoriach badawczo - spawalniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania, preparatyki oraz przeprowadzania badań metalograficznych połączeń spawanych.

  Mariusz Sołtysik – Specjalista ds. szkoleń i badań NDT, Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Spawalnictwo – Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Spawalniczych. Długoletni pracownik laboratoriów badawczo spawalniczych prowadzących badania NDT i DT połączeń spawanych.

 • 7 grudnia 2023 - Zrównoważony rozwój – na czym polega i jak wdrażają go organizacje
  • Idea zrównoważonego rozwoju,
  • Koncepcja zrównoważonego rozwoju,
  • Zasady zrównoważonego rozwoju,
  • Ramy regulacyjne,
  • Sprawozdawczość niefinansowa.

   

  Adrian Dekert – Menadżer ds. Akredytacji i Zrównoważonego Rozwoju.

  Audytor wiodący TÜV, menedżer, doradca biznesowy, trener i szkoleniowiec. Absolwent studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Georgia State University of Atlanta USA. Od 1998 roku prowadzi usługi doradcze w zakresie systemów zarządzania, zarządzania organizacją. Współpracuje z firmami i instytucjami szkoleniowymi, doradza menedżerom, Radom Nadzorczym i zarządom firm, realizuje audyty jakościowe, itp. Trener TÜV SÜD Polska w zakresie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GDP, SMETA, standardów spożywczych. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych oraz MBA w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu, a także na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu i Politechnice Śląskiej w Katowicach.

Text

Formularz zgłoszeniowy


Dane uczestnika

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych *


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację