Śniadanie z ekspertem
Webinar live
1 MAR 2024 - 31 GRU 2024

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest zapoznanie się z nowymi trendami w poniższych obszarach tematycznych:

 • produkty konsumenckie i branża retail,
 • energetyka,
 • produkcja przemysłowa,
 • infrastruktura i kolejnictwo,
 • branża chemiczna, paliwowa i wydobywcza,
 • motoryzacja.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z naszym ekspertem mają Państwo możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości pojawiających się względem komplementarnego obszaru działalności.

Każdy z webinarów rozpoczyna się o godzinie 10:00 i trwa około 1 godzinę i 30 minut. Organizowane są one na platformie Teams, a sesje będą nagrywane. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką webinarów Śniadanie z Ekspertem zaplanowanych na rok 2023 i do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na dole strony.

 • 18 kwietnia 2024: CSR w Automotive: kiedy Customer Specific Requirements zaczyna oznaczać Corporate Social Responsibility.

  Program:

  1. Na jakie wymagania klientów przemysłu motoryzacyjnego odpowiada standard RSCI?
  2. Jak wymagania standardu można powiązać z istniejącymi systemami zarządzania?
  3. Jak wygląda audyt wg standardu RSCI?

   

  Prowadzący: Adrian Dekert - Menadżer ds. Akredytacji i Zrównoważonego Rozwoju

  auditor wiodący TÜV, menedżer, doradca biznesowy, trener i szkoleniowiec. Certified Smart Industry Readiness Index Assessor - Assessor ID: SIRI111220SN002 - beneficjent rządu Singapuru w zakresie programu „Przemysł 4.0”. Absolwent studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Georgia State University of Atlanta USA. Od 20 lat związany z obszarem zarządzania przedsiębiorstwami, w swojej karierze zawodowej zajmował się zarządzaniem przedsiębiorstwami począwszy od budowania strategii dla organizacji poprzez budowanie procesów, narzędzi aż po doradztwo w zakresie zarządzania jakością. Od 2006 roku pełni funkcję członka zarządu w rożnych przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i zagranicznym – w tym na stanowisku Prezesa Zarządu w spółce energetycznej. Specjalizuje się w budowaniu strategii przedsiębiorstw, zarządzaniu jakością - posiada doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach i instytucjach działających w różnych branżach na terenie kraju jak i poza jego granicami. Od 1998 roku prowadzi usługi doradcze w zakresie systemów zarządzania, zarządzania organizacją. Współpracuje z firmami i instytucjami szkoleniowymi, doradza menedżerom, Radom Nadzorczym i zarządom firm, realizuje audity jakościowe, itp. Specjalizuje się w szkoleniach w obszaru zrządzania jakością, zarządzania przedsiębiorstwami, które prowadzi na podstawie między innymi swoich autorskich programów. Posiada niezwykle cenne dla uczestników różnorodne, bogate doświadczenie zawodowe dzięki czemu swobodnie porusza się w świecie biznesu. Auditor / Trener TÜV SÜD Polska w zakresie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GDP, SMETA, RSCI, ISO 14021, GRI, ESG i innych standardów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych oraz MBA w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu, a także na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu i Politechnice Śląskiej w Katowicach.

 • 28 maja 2024 - Bezpieczeństwo jądrowe w łańcuchu dostaw sektora energetyki jądrowej.

  Program:

  1. Wprowadzenie do Bezpieczeństwa Jądrowego:

   • Waga zapewnienia bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw energii jądrowej.
   • Zapobieganie i łagodzenie skutków awarii jądrowych.
   • Ochrona pracowników, ludności i środowiska przed zagrożeniami promieniowaniem.
  2. ISO 19443: Standard Zarządzania Jakością w Sektorze Jądrowym:

   • Cel i zakres standardu ISO 19443.
   • Rola standardu w zwiększaniu bezpieczeństwa jądrowego i kontroli jakości.
   • Znaczenie certyfikacji ISO 19443 dla firm w sektorze jądrowym.
  3. Korzyści dla Dostawców Technologii i Usług Jądrowych:

   • Standaryzacja wymagań i harmonizacja kultury jakości oraz bezpieczeństwa jądrowego.
   • Spełnienie wymagań przetargowych dla nowych projektów budowlanych.
   • Wzmocnienie pozycji na rynku międzynarodowym.
   • Zmniejszenie ryzyka błędnych wyników i ułatwienie akceptacji organów regulacyjnych.
  4. Zastosowanie ISO 19443:

   • Obszar działania standardu w sektorze cywilnej energetyki jądrowej.
   • Wymagania standardu i jego relacja z ISO 9001.
   • Rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa jądrowego w łańcuchu dostaw.
  1. Prelegentka:
  2. Olga Suszyk, Ph.D., analityk ds. energetyki jądrowej i technologii wodorowych w TÜV SÜD Polska. Doktor nauk prawnych z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem naukowym w zakresie prawa atomowego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie prac legislacyjnych w sektorze energetyki jądrowej. Prelegentka na wielu konferencjach międzynarodowych oraz autorka licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego w dziedzinie energetyki jądrowej. Przygotowuje analizy, studia wykonalności oraz ekspertyzy dotyczące technologii jądrowych i wodorowych. Prowadzi szkolenia z zakresu technologii jądrowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa jądrowego.  Kluczowy Ekspert Prawny w projektach Komisji Europejskiej w Ukrainie.

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację