FSSC v6
Webinar
28 MAR 2024

Najważniejsze nowe wymagania FSSC wersja 6.0

Śniadanie z Ekspertem

Online 10:00 CET

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest zapoznanie się z nowymi trendami w poniższych obszarach tematycznych:

  • produkty konsumenckie i branża retail,
  • energetyka,
  • produkcja przemysłowa,
  • infrastruktura i kolejnictwo,
  • branża chemiczna, paliwowa i wydobywcza,
  • motoryzacja.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z naszym ekspertem mają Państwo możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości pojawiających się względem komplementarnego obszaru działalności.

Każdy z webinarów rozpoczyna się o godzinie 10:00 i trwa około 1 godzinę i 30 minut. Organizowane są one na platformie Teams, a sesje będą nagrywane. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Tym razem zapraszamy Państwa na Śniadanie z Ekspertem dotyczące:

Najważniejsze nowe wymagania FSSC wersja 6.0

Data: 28.03.2024, godz. 10:00, aplikacja TEAMS.

 

Spotkanie poprowadzi Pan Michał Kurek – Business Unit Manager Food Certification (FC) TÜV SÜD Polska.

Certyfikowany auditor systemów zarządzania w TÜV SÜD MS. Absolwent SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Wdrożył kilkanaście systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Od 2010 związany z TÜV SÜD Polska. Realizuje projekty z zakresu technologii, znakowania żywności, pasz oraz opakowań, weryfikacji systemów zarządzania oraz inspekcji systemów zarządzania. Trener TÜV SÜD Polska w zakresie ISO 9001, ISO 22000, HACCP, FSSC, FSMA, GMP+, FAMI-QS, QS, VLOG.

 

Program wydarzenia

  • Zmiany w przyznawaniu kategorii zakresów technologicznych zakładom certyfikowanym na FSSC v 6.0;
  • Efekt zmian w kategoriach w stosunku od obowiązujących zakłady wymagań standardu FSSC v 6.0;
  • Zapoznanie się ze zmianami w wymaganiach, które są obowiązkowe dla wszystkich zakresów technologicznych zakładów certyfikowanych na FSSC v 6.0.


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu - w celu zapisu prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację