Nadchodzące terminy szkoleń NDT

NADCHODZĄCE TERMINY SZKOLEŃ:


SZKOLENIA NDT

Chorzów

Badania magnetyczne MT1+2                                                                29.08-02.09

Badania magnetyczne MT2 odświeżające                                              01.09-02.09

 

Badania wizualne VT1+2 Chorzów                                                        29.08-02.09

Badania wizualne VT2 odświeżające                                                     01.09-02.09

 

Badania wizualne VT1+2 Poznań                                                          05.09-09.09

Badania wizualne VT2 odświeżające                                                     08.09-09.09

 

Badania wizualne VT1+2 Gdańsk                                                         19.09-23.09

Badania wizualne VT2 odświeżające                                                    22.09-23.09

 

Badania wizualne VT1+2 Warszawa/ Wrocław                                     26.09-30.09

Badania wizualne VT2 odświeżające                                                    29.09-30.09

 

Badania penetracyjne PT1+2                                                                05.09-09.09

Badania penetracyjnePT2 odświeżające                                              08.09-09.09

 

Badania ultradźwiękowe UT1                                                               05.09-13.09

Badania ultradźwiękowe UT1+2                                                           05.09-22.09

Badania ultradźwiękowe UT2                                                               13.09-22.09

Badania ultradźwiękowe UT2 odświeżające                                         20.09-22.09       

                                           

Badania radiograficzne RT1                                                                 12.09-21.09

Badania radiograficzne RT1+2                                                             12.09-30.09

Badania radiograficzne RT odświeżające                                             27.09-30.09

 

Podstawy metod BASIC                                                                       26.09-05.10

 

 

Szkolenia techniczne Chorzów

 

Audyty Energetyczne                                                                                                                           06-07.09

Technologia wodorowa                                                                                                                        07.09

Zadania personelu nadzorującego proces spawalniczy wg PN-EN 14731                                         07.09

Żłobienie elektropowietrzne                                                                                                                 08-09.09

Spawanie pojazdów szynowych wg PN-EN 15085                                                                             09.09

Norma PN-EN 1090                                                                                                                            12.09

Odpowiedzialność nadzoru spawalniczego zgodnie z PN-EN ISO 14731 w zakresie BHP               13.09              

Zabezpieczenia antykorozyjne stali                                                                                                    14.09

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali                                                                 15.09

Proces obróbki cieplnej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17663                                      16-17.09

Wymagania Dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/EU                                                                               22.09

Pełnomocnik ds. ZKP                                                                                                                         22-23.09

Podstawy wykonawstwa i oceny zgładów metalograficznych złączy spawanych- funkcjonowanie

laboratoriów badań metalograficznych wg PN-EN  ISO 17025                                                          22.09                   

Wymagania jakości w zakresie spawania materiałów metalowych wg PN- EN 3834                        26.09

Kontroler jakości zabezpieczeń antykorozyjnych powłok malarskich na konstrukcjach stalowych

wg normy ISO 12944 pod kątem wymagań normy PN-EN 1090                                                       26-30.09

Zasady udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej

w wysokosprawnej kogeneracji                                                                                                         27.09

Obliczanie danych na potrzeby systemu wsparcia oraz obowiązku potwierdzania danych

dotyczących ilości energii z wysokosprawnej kogeneracji                                                               28.09

AD 2000 HPO.                                                                                                                                 30.09

Rysunek izometryczny w praktyce                                                                                                   30.09


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację