Menadżer

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem ISO 31000:2018

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżera ds. zarządzania ryzykiem. Poznanie nowoczesnych narzędzi i metod analizy, szacowania ryzyk, kontroli i doskonalenia procesów wewnątrz firmy.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji, menadżera ds. ryzyka, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia, przy czym wymagana jest podstawowa wiedza z zakresów systemów zarządzania jakością “ISO” lub “RODO”

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do zarządzania ryzykiem;
 • wymagania systemów zarządzania ISO 9001:2015, 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 27001:2022

 • standardy i metody zarządzania ryzykiem:
  • ISO Guide 73 – definicje,
  • norma ISO 31000:2018,
 • zasady zarządzania ryzykiem;
 • rola menadżera ds. zarządzania ryzykiem;
 • wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem;
 • monitorowanie i przegląd;
 • przykładowe metodyki oceny ryzyka.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Menadżer ds. zarządzania ryzykiem ISO 31000:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 2099 PLN netto
 • 1899 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację