Menadżer ds. jakości TÜV

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżera ds. jakości z zakresu systemu zarządzania. Poznanie nowoczesnych narzędzi i metod analizy, kontroli i doskonalenia procesów wewnątrz firmy.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, menadżera, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia, przy czym wymagana jest znajomość systemów zarządzania jakością oraz min. 6 miesięczna praktyka w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania.

Program szkolenia:

 • wstęp do zarządzania jakością;
 • koncepcje doskonalenia jakości (TQM, Kaizen, Lean);
 • podejście procesowe w praktyce wg ISO 9001:2015;
 • zmiany w normie ISO 9001;
 • doskonalenie ISO 9001:2015:
 • norma ISO 9004:2012,
 • efektywne zarządzanie dokumentacją,
 • organizacja i planowanie auditów wewnętrznych,
 • działania korygujące i zapobiegawcze,
 • integracja systemów z działaniami organizacji - mapowanie.
 • narzędzia i metody wspomagające działalność menadżera:
 • zbieranie i analiza danych (7 narzędzi jakości),
 • rozwiązywanie problemów (8D, burza mózgów, FMEA, QFD).
 • metody doskonalenia procesów:
 • zarządzanie zmianą,
 • benchmarking,
 • Kaizen,
 • Lean Manufacturing.
 • ćwiczenia.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

32 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Menadżer ds. jakości TÜV” wydany przez TÜV SÜD Polska.

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie stacjonarne:

 • 2249 PLN netto
 • 2149 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację