Menadżer ds. jakości

Menadżer ds. jakości TÜV

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżera ds. jakości z zakresu systemu zarządzania. Poznanie nowoczesnych narzędzi i metod analizy, kontroli i doskonalenia procesów wewnątrz firmy.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, menadżera, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia, przy czym wymagana jest znajomość systemów zarządzania jakością oraz min. 6 miesięczna praktyka w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania.

Program szkolenia:

 • wstęp do zarządzania jakością;
 • koncepcje jakości, TQM;
 • omówienie podstaw normy ISO 9001:2015:
  • podejście procesowe wg ISO 9001:2015,
  • efektywne zarządzanie dokumentacją,
  • organizacja i planowanie auditów wewnętrznych,
  • doskonalenie ISO 9001:2015,
  • działania korygujące i odnoszące się do ryzyk i szans.
 • Problem Solving – metodyczne podejście do skutecznego rozwiązywania problemów jakościowych:
  • formułowanie problemu, 5W1H,
  • zarządzanie wizualne, odprawy, elementy komunikacji zespołowej,
  • klasyczne narzędzia doskonalenia jakości w analizie przyczyn źródłowych:
   • burza mózgów,
   • diagram Ishikawy,
   • 5Why.
  • zbieranie i analiza danych:
   • arkusz kontrolny,
   • wykres pareto,
   • histogram,
   • karta kontrola.
  • wprowadzenie do metod statystycznych:
   • analiza systemów pomiarowych MSA,
   • statystyczne sterowanie procesem SPC.
  • podstawy analiza ryzyka metodą FMEA,
  • wprowadzenie do metod doskonalenia procesów:
   • kaizen jako metoda ciągłego doskonalenia małymi krokami,
   • Lean Manufacturing – wprowadzenie i wybrane narzędzia,
   • metodyka Six Sigma, DMAIC.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

32 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Menadżer ds. jakości TÜV” wydany przez TÜV SÜD Polska.

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie stacjonarne:

 • 2699 PLN netto
 • 2599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację