Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Przenieś certyfikat do TÜV SÜD

Zaufaj doświadczonym ekspertom

Oferujemy możliwość transferu certyfikatu Państwa systemu zarządzania do TÜV SÜD Polska.

Transfer certyfikatu jest to uznanie aktualnych certyfikatów systemów zarządzania, przyznanych przez inną akredytowaną jednostkę certyfikującą, w celu kontynuacji procesu certyfikacji.

Zgodnie z wytycznymi IAF transfer aktualnego certyfikatu systemu zarządzania wymaga spełnienia określonych wymagań. Jest on możliwy na każdym etapie procesu certyfikującego w ramach auditu nadzoru lub recertyfikującego.

Aby przystąpić do transferu należy:

  • wypełnić wniosek zapytania ofertowego o transfer;
  • posiadać aktualny i akredytowany certyfikat systemu zarządzania w jednostce będącej członkiem organizacji MLA oraz przedłożyć jego kopię;
  • usunąć niezgodności wskazane w ostatnim raporcie z auditu;
  • przedłożyć raporty z 3 ostatnich auditów.

W przypadku, gdy certyfikat Klienta został zawieszony, stracił ważność lub w wyniku nieusuniętych w terminie niezgodności nie zrealizowano kolejnego auditu w cyklu certyfikacyjnym, przejęcie certyfikatu nie jest możliwe.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa