Auditing and System Certification

Ankieta badania satysfakcji klienta

Business Assurance

Business Assurance

Ankieta badania satysfakcji Klienta TÜV SÜD Polska

Szanowni Państwo,

Będziemy zobowiązani za szczere odpowiedzi na poniższe pytania.

Zapewniamy, że zgromadzone informacje będą wykorzystywane w naszym programie doskonalenia wyłącznie jako anonimowe opracowania statystyczne.

Zachęcamy do wpisywania uwag, zwłaszcza jeżeli dany aspekt ocenicie Państwo poniżej oceny dobrze.

I. Ocena przygotowania auditu
Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację