Umożliwienie Rozwoju z usługami Zrównoważonego rozwoju 

Aby umożliwić postęp w zrównoważonym rozwoju, współpracujemy z naszymi klientami, aby wypełniać ich zobowiązania wobec pracowników, klientów i środowiska dzięki holistycznemu zakresowi usług zrównoważonego rozwoju. Poprzez nasze usługi staramy się wzbudzać zaufanie w bezpieczeństwo zrównoważonych technologii oraz zwiększać wiarygodność procesów, produktów i systemów. Jeśli szukasz konkretnej usługi, której nie ma obecnie na liście, skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem.

sustainable energy

Zrównoważona energia

Wytwarzanie, magazynowanie, dystrybucja energii odnawialnej, wspierające neutralność pod kątem emisji dwutlenku węgla.

Więcej

carbon management

Carbon Management

Validation and verification services for the decarbonization of the industry.

Learn More

 

Kiedy współpracujesz z nami masz dostęp:

Sustainability icon 

Holistyczne i interdyscyplinarne ekspertyzy

TÜV SÜD zapewnia kompetencje w wielu branżach i regionach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Nasi eksperci zapewniają wiedzę skoncentrowaną na konkretnych przypadkach użycia. Prowadzimy naszych klientów w kwestiach zrównoważonego rozwoju dzięki usługom certyfikacji, inspekcji i badaniom potwierdzając niezależne ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

 

Sustainability icon

Kolejne praktyki w obszarze zrównoważonego rozwoju

Standardy zrównoważonego rozwoju tworzą wspólny punkt odniesienia do pomiaru i weryfikacji wpływu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki naszemu ogromnemu doświadczeniu w zakresie zrównoważonego rozwoju, nasi eksperci są zapraszani do udziału w krajowych i międzynarodowych komitetach ustanawiających standardy w celu kształtowania rozwoju tych standardów. Współpracując z nami, zyskujesz dostęp do cennych informacji do kolejnych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

sustainability icons

Globalny odcisk

TÜV SÜD ma globalny zasięg biur, laboratoriów i ekspertów zlokalizowanych w ponad 1000 lokalizacjach. Uczestnicząc aktywnie jako członkowie założyciele w inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju w różnych krajach, jesteśmy częścią światowego ekosystemu i sieci realizującej zrównoważony rozwój. Ta globalna sieć pozwala nam współpracować z naszymi klientami, gdzie prowadzą ich ambicje dotyczące zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności i bezstronności.

 

 

 

Dowiedz się więcej o naszym Zangażowaniu w Zrównoważony rozwój

Od 1866 r. zrównoważony rozwój jest podstawową zasadą przewodnią TÜV SÜD. Naszą misją jest tworzenie bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego ekosystemu dla ludzi, środowiska i firm. Pomagamy społeczeństwu stawić czoła zagrożeniom, które są nieodłącznie związane z rozwojem technologicznym, w tym potrzebą bardziej zrównoważonego rozwoju. Nasze usługi są osadzone w zrównoważonym rozwoju, pomagając zbudować zaufanie i zapewnić bezpieczeństwo w zrównoważonym rozwoju dziś i jutro.

 

Zmiana klimatu jest najważniejszym wyzwaniem dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w nadchodzących dziesięcioleciach.

Podczas szczytu ONZ dotyczącego działań na rzecz klimatu w czerwcu 2019 r. przywódcy ONZ ogłosili pilną potrzebę ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C w odpowiedzi na globalny kryzys klimatyczny. Aby to zrealizować, ONZ wzywa świat do osiągnięcia neutralności węglowej przed 2050 r.

Kraje na całym świecie zobowiązują się do osiągnięcia tego celu poprzez tworzenie wykresów ruchów narodowych. Na poziomie korporacyjnym firmy podejmują wyzwanie, podejmując działania zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Oczekuje się, że zrównoważony rozwój będzie napędzał narrację w biznesie i społeczeństwie w nadchodzących dziesięcioleciach.

Społeczeństwa i polityka wdrażają nowe ramy i przepisy, aby osiągnąć krajowe i międzynarodowe cele redukcji gazów cieplarnianych, podczas gdy firmy są zobowiązane do realizacji jeszcze bardziej ambitnych celów redukcji w swoich określonych łańcuchach wartości. Obejmuje to ich własne procesy produkcyjne i urządzenia, ale także dostawców i zewnętrznych usługodawców.

Aby umożliwić postęp w zrównoważonym rozwoju, współpracujemy z naszymi klientami, aby wypełniać ich zobowiązania wobec pracowników, klientów i środowiska dzięki holistycznemu portfolio korporacyjnych usług zrównoważonego rozwoju.

Poprzez nasze usługi staramy się wzbudzać zaufanie w bezpieczeństwo zrównoważonych technologii oraz zwiększać wiarygodność procesów, produktów i systemów.

Wraz z naszymi partnerami oferujemy naszym klientom dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z istniejącymi i przyszłymi przepisami oraz poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami, aby ułatwić proces przejścia w najbardziej efektywny i trwały sposób. Daje to pewność i identyfikowalność, a zatem niezbędną niezależną przejrzystość wobec organów regulacyjnych, wewnętrznego zarządzania i wreszcie wobec ogółu społeczeństwa.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO w przypadku pytań.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację