Our Brand

Nasza marka

LOGO TÜV SÜD  

Marka TÜV SÜD jest powszechnie uznawana za symbol bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego rozwoju. Opiera się na charakterystycznym wzorze ośmiokąta, który jest łatwo kojarzony z TÜV SÜD Group. Kolor niebieski, reprezentujący firmę TÜV SÜD nawiązuje do bawarskiej flagi odzwierciedlającej nasze dziedzictwo niemieckiej inżynierii i doskonałości. Logo TÜV SÜD zazwyczaj przedstawione jest samodzielnie lub wraz z dewizą firmy umieszczoną na szarym tle.

Logo TÜV SÜD jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy i jest używane tylko przez TÜV SÜD Group i jej spółki zależne.

 TUV SUD Nowe Logo

Znak certyfikacyjny TÜV SÜD

Certification Mark

Znaki certyfikacyjne TÜV SÜD są powszechnie uznawanymi i szanowanymi symbolami zaufania, które zwiększają wartość marki organizacji poprzez wykazanie jej zaangażowania w spełnianie międzynarodowych standardów jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Ośmiokątne logo stanowi podstawę dla znaku certyfikacyjnego TÜV SÜD. Kluczowa różnica polega na tym, że znaki certyfikacyjne zawierają deklarację zgodności. Deklaracja ta podsumowuje zgodność produktów, systemów lub osób z różnymi obowiązującymi wytycznymi, przepisami prawnymi, normami i wymaganiami jakościowymi. Znaki certyfikacyjne TÜV SÜD są używane przez klientów TÜV SÜD, którzy spełnili niezbędne wymagania dotyczące znaku certyfikacji.

Więcej informacji o znakach certyfikacji TÜV SÜD i wydanych certyfikatach można znaleźć tutaj.

 

ZNAK TOWAROWY TÜV®

TUV SUD Mark

TÜV SÜD jest największą organizacją TÜV na świecie. Wszystkie firmy TÜV są chronione przez zastrzeżony znak towarowy TÜV®.

 

Marka TÜV - Chroniona na całym świecie

Jak wynika z badań, TÜV jest jedną z najbardziej znanych marek w Niemczech. Te trzy litery stały się synonimem bezpieczeństwa i pewności, niezawodności i bezstronności. Organizacje TÜV zapewniają stosowanie tych zasad nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie. Marki ułatwiają życie, ponieważ tworzą rozpoznawalność lub mówiąc prościej od razu wiesz, z kim masz do czynienia, jakie usługi i cele reprezentuje ta firma. Jednak działa to tylko wtedy, gdy firmy te używają znaku towarowego, który jest prawnie chroniony. Dlatego TÜV SÜD, podobnie jak inne firmy TÜV i stowarzyszenie VdTÜV, są niezwykle ostrożne, aby utrzymać i wzmocnić ochronę marki TÜV.

Kompleksowa ochrona marki na całym świecie

Marka TÜV jest znakiem rozpoznawczym niemieckich organizacji TÜV i może być używana wyłącznie przez nie lub ich spółki zależne TÜV. Oznacza to, że nie może być ona używana w sensie metaforycznym w debatach politycznych lub innych takich jak choćby "edukacja TÜV" lub "darowizny TÜV" w celu określenia ogólnych badań jakości dla edukacji, organizacji charytatywnych itp. Marka TÜV jest zarejestrowana w Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (DPMA) i Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz w licznych zagranicznych urzędach znaków towarowych, a zatem korzysta z ochrony prawnej w prawie każdym kraju na świecie.

TÜV SÜD zdefiniował tę markę jeszcze bardziej wyraziście i dodał dalsze cechy charakterystyczne dla własnej organizacji. Marka i niebieski ośmiokąt stały się symbolem wartości, którą wnosimy do przedsiębiorstw, a także symbolem zaufania konsumentów na całym świecie.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację