Dobrostan zwierząt jako element Europejskiego Zielonego Ładu

Webinar

Webinar

Rosnąca świadomość kwestii dobrostanu zwierząt hodowlanych w Polsce oraz stały rozwój rynku spowodowały wzrost wymagań wobec gospodarstw rolnych i ubojni. Nieustanne podnoszenie jakości produktów stało się równoznaczne z rozwojem dobrych praktyk w hodowli zwierząt.


AGENDA SPOTKANIA:

  • obowiązujące przepisy prawne,

  • wymagania globalnych producentów żywności względem polskiego rynku,

  • inicjatywy światowe i europejskie,

  • dobre praktyki dobrostanu zwierząt w Polsce,

  • zakres i przebieg audytów dobrostanu zwierząt z przykładami.


PROWADZĄCY:

Mieczysław Obiedziński

Prezes zarządu TÜV SÜD Polska

Certyfikowany auditor wiodący TÜV SÜD w zakresie norm i standardów: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 (Food, Packaging), BRC GS (Food, Packaging Materials, Storage & Distribution, Agents & Brokers), FAMI-QS, QS Standard, GMP+ B4, VLOG, V-Label, PIM „bez GMO” oraz w obszarze pierwotnej produkcji rolnej. Absolwent Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania oraz auditowania procedur i systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz pasz, które zdobywał podczas współpracy z producentami i sieciami handlowymi od 2003 roku. Prowadzi audyty w obszarach dobrostanu zwierząt w ubojniach oraz w fermach drobiu.

Od 2006 roku związany z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jako trener TÜV SÜD Akademia i audytor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Patryk Płuska

Audytor TÜV SÜD Polska

Certyfikowany audytor TÜV SÜD w obszarze usług nieakredytowanych z zakresu produkcji rolnej oraz bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pasz. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2015 roku związany z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jako audytor w obszarze usług nieakredytowanych. Od 2016 roku pracuje w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych jako Pełnomocnik ds. jakości.

Prowadzi audyty w obszarach dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz inspekcje w zakresie stosowania pasz wolnych od GMO do skarmiania bydła mlecznego, opasowego i mięsnego. Posiada doświadczenie w zakresie procedur związanych z bezpieczeństwem żywności GHP/GMP/HACCP/ISO 22000 oraz pasz, zdobyte podczas wykonywania audytów dostawców sieci handlowych oraz inspekcji higienicznych w sklepach należących do sieci handlowych, a także podczas audytów producentów i dystrybutorów pasz.

Realizuje również zlecenia z zakresu weryfikacji znakowania żywności oraz nadzoru nad prawidłowym załadunkiem, zabezpieczeniem oraz utrzymaniem odpowiednich warunków temperaturowych towarów w kontenerach transportowych.

Agnieszka Obiedzińska

Audytor TÜV SÜD Polska

Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykładowca akademicki w zakresie nauk o żywności i rolnictwie. Pracownik naukowy programów wieloletnich w zakresie żywności, rolnictwa i zrównoważonego rozwoju.

Od 2017 roku związana z TÜV SÜD Polska jako audytor w obszarze usług nieakredytowanych. Prowadzi audyty w obszarach dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz inspekcje w zakresie stosowania pasz wolnych od GMO. Realizuje również audyty dostawców do sieci handlowych oraz producentów i dystrybutorów pasz.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację