Siemens Energy jako pierwszy otrzymał certyfikat "H2-ready"

SIEMENS ENERGY JAKO PIERWSZY NA ŚWIECIE OTRZYMUJE CERTYFIKAT TÜV SÜD "H2-READY"

"Wodór jest ważnym elementem dekarbonizacji obciążenia resztkowego, uzupełniając energię odnawialną w czasach, gdy nie ma wystarczającej ilości energii wiatrowej i słonecznej. Projektowanie elektrowni gazowych z myślą o przyszłej eksploatacji wodoru przybliża świat do przyszłości wolnej od CO2. Niezależny certyfikat TÜV SÜD daje inwestorom pewność." 

Mr. Erik Zindel 

Wiceprezes ds. sprzedaży wytwarzania - wodór w Siemens Energy


Oczekuje się, że wodór odegra kluczową rolę w dekarbonizacji systemów energetycznych, zwłaszcza w zakresie dostarczania bezemisyjnej energii w czasach, gdy w systemie nie ma wystarczającej ilości odnawialnej energii wiatrowej i słonecznej. Na przykład prawdopodobne jest, że wodór będzie w przyszłości wykorzystywany w elektrowniach gazowo-parowych opalanych gazem ziemnym (CCPP), które są obecnie planowane lub budowane. Rzeczywiście, niektóre nowe elektrownie gazowo-parowe lub elektrownie gazowe o prostym cyklu są już wskazywane jako "gotowe na H2".

Producenci oryginalnego sprzętu (OEM), a także firmy inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowlane (EPC) muszą być zatem przygotowani na dostarczenie swoim klientom jako przedsiębiorstwom użyteczności publicznej oświadczenia związanego ze zdolnością do późniejszej modernizacji elektrowni w celu wykorzystania wodoru jako paliwa, zanim będą skłonni do zakupu tego typu elektrowni. Jednak do tej pory nie było jasnej definicji tego, co oznacza termin "H2-ready".

 

UDOWADNIANIE "GOTOWOŚCI H2"

Aby zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji w przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, TÜV SÜD nawiązał współpracę z Siemens Energy w celu opracowania wytycznych, które jasno określają "gotowość H2" elektrowni. Wytyczne umożliwiają producentom OEM, operatorom instalacji i ubezpieczycielom korzystanie ze znormalizowanych i przejrzystych ram.

Wytyczne są poparte niezależną certyfikacją zewnętrzną dla producentów oryginalnego sprzętu (OEM), firm inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowlanych (EPC), a także operatorów instalacji. Certyfikacja "H2-ready" obejmuje kompletną elektrownię wraz z odpowiednimi podsystemami, w tym mapę drogową, która opisuje, w jaki sposób elektrownie mogą być z czasem przekształcane w wodór współspalający lub nawet czysty wodór.

 

TRZY ETAPY CERTYFIKACJI CCPP

Certyfikacja CCPP obejmuje trzy etapy i trzy odpowiadające im certyfikaty. Pierwszym z nich jest certyfikat skoncentrowany na projekcie koncepcyjnym zastosowanym w fazie przetargowej, który potwierdza, że koncepcja gotowości H2 OEM/EPC obejmuje wszystkie niezbędne tematy i jest możliwa do zrealizowania w wybranych ramach. Drugi to certyfikat projektu, który obejmuje fazę realizacji, w tym projekt wykonawczy zakładu i jego specyfikację, oraz potwierdza, że dany zakład jest budowany zgodnie z koncepcją H2-Readiness fazy przetargowej. Trzeci to certyfikat przejściowy skoncentrowany na faktycznym przekształceniu istniejącego CCPP w spalanie wodoru, który potwierdza wdrożenie środków modernizacyjnych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i wydajność.

Siemens Energy był pierwszą firmą na świecie, która otrzymała niezależny certyfikat TÜV SÜD za koncepcję elektrowni "H2-ready", wskazującą, że jest ona gotowa na wodór.

Erik Zindel, wiceprezes ds. sprzedaży wytwarzania wodoru w Siemens Energy, powiedział: "Wodór jest ważnym elementem dekarbonizacji obciążenia resztkowego, uzupełniając energię odnawialną w czasach, gdy nie ma wystarczającej ilości energii wiatrowej i słonecznej. Projektowanie elektrowni gazowych z myślą o przyszłej eksploatacji wodoru przybliża świat do przyszłości wolnej od CO2. Niezależny certyfikat TÜV SÜD daje pewność inwestorom. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy pierwszym producentem, który otrzymał ten ważny certyfikat".

 

WODOROWA PRZYSZŁOŚĆ Z TÜV SÜD

TÜV SÜD ma wieloletnie doświadczenie w zakresie technologii, zastosowań i urządzeń wodorowych. Ponieważ ponad 500 ekspertów ma doświadczenie w sektorze wodorowym, TÜV SÜD może zapewnić wysoką dostępność i wiodące na świecie know-how, aby zaspokoić prawie każde życzenie klienta.

Jednak, aby osiągnąć ambitne globalne cele klimatyczne, przekształcenie CCPP w elektrownie wodorowe będzie wymagało czegoś więcej niż tylko CCPP. Na szczęście rozwiązania certyfikacyjne oferowane przez TÜV SÜD obejmują szeroką gamę rozwiązań, ponieważ posiada ona rozległą wiedzę specjalistyczną w dziedzinie technologii wodorowych, które wspierają cały łańcuch wartości H2, od produkcji, magazynowania i dystrybucji po wiele zastosowań końcowych, takich jak produkcja przemysłowa, transport czy wytwarzanie energii.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację