Wywiad z Panią Katarzyną Skwarek, Starszym inspektorem ds. BHP w TÜV SÜD Polska z okazji Światowego Dnia Normalizacji

14 października 2021r.

14 października 2021r.

MISJA TÜV SÜD: Pasjonujemy się rozwojem ludzi, środowiska oraz technologii. Przewidujemy rozwój technologii i pomagamy zarządzać zmianami - tworząc standardy i regulacje ponad wymaganiami prawnymi.Pozostając wiernym naszym zasadom, zwiększamy wartość poprzez tworzenie bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości.

Z okazji Światowego Dnia Normalizacji zapraszamy do przeczytania wywiadu z ekspertem ds. jakości i bezpieczeństwa,Starszym Inspektorem ds. BHP, Panią Katarzyną Skwarek. Dowiemy się z niego jaką realna wartość wnoszą Systemy Zarządzania, co stanowi o dobrze funkcjonującym systemie zarządzania oraz  jak ważną rolę odgrywa normalizacja w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem.

Systemy Zarządzania, jaką realną wartość wnoszą do organizacji ?

Katarzyna Skwarek:Wprowadzenie do firmy systemu zarządzania ma za zadanie uporządkować strukturę organizacji, a także zweryfikować procesy w niej zachodzące . Wzrasta świadomość tego jak ważne jest właściwe zarządzanie wewnątrz organizacji. Identyfikacja tych zależności wpływa bezpośrednio na jakość i efektywność wyników pracowników w organizacji. Ukierunkowanie działań  z podejścia procesowego zapewnia wzrost zadowolenia klienta, a co za tym idzie podnosi wartość  organizacji na rynku.

Co  stanowi o dobrze funkcjonującym systemie zarządzania ?

K.S:Prawidłowo funkcjonujący w organizacji system zarządzania musi utrzymywany być na właściwym poziomie, być dopasowany do ciągle rosnących oczekiwań klientów. Systemy zarządzania nastawione są na ciągłe doskonalenie istniejącej już metodyki pracy czy odbywających się procesów. Działania w organizacji muszą wpływać na wzrost efektywności i elastyczności względem rynku. Prawidłowość funkcjonowania systemu jest systematycznie sprawdzana i weryfikowana.

Standaryzacja-rozumiem. Często jednak pojawią się pytanie o różnicę między pojęciami standaryzacji i  normalizacji. Byłaby Pani uprzejma ułatwić nam zrozumienie różnicy i przedstawienie jak ważną rolę odgrywa normalizacja w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem ?

K.S Tak oba pojęcia  są często mylone ze względu na podobieństwo dotyczące opracowywanych i wdrażanych reguł. W skrócie wyjaśnię :

Przez standaryzację rozumiemy ustalenie cech pożądanych przez klientów towarów czy usług. Takie określenie standardu przekłada się na ujednolicenie, stabilizację procesu wytwórczego produktu lub usługi oraz na wzrost jakości.  Wprowadzenie standaryzacji odbywa się tylko w jednej konkretnej organizacji lub pokrewnych  z nią pod kątem celów czy odbiorców. Za opracowywanie standardów często są odpowiedzialni eksperci z wewnątrz organizacji.

Normy są zbiorem przepisów, w których zawarte są informacje dotyczące konkretnych wymagań względem wymiarów, cech, części składowych. Celem normalizacji jest ograniczenie różnorodności, uzyskanie pewnego uporządkowania w danym zakresie.  Zastosowanie normalizacji przewidziane jest dla większej ilości podmiotów gospodarczych działających w pokrewnych branżach.

Normalizacja wykorzystywana jest jako narzędzie służące uproszczeniom i ograniczeniom obowiązujących przepisów. Ważnymi obszarami gdzie znajdujemy zastosowanie to różnego rodzaju systemy zarządzania.

Normalizacja z powodzeniem znalazła swoje zastosowanie w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem. Są to dziedziny gdzie ujednolicenie m.in. terminologii obowiązujących przepisów  czy też wymagań branżowych wpływa korzystnie na wzrost efektywności ich stosowania. Jakość i bezpieczeństwo uzupełniają się dlatego często spotykamy je obok siebie w identyfikowaniu celów organizacji. Jakość jest wynikiem ciągłego doskonalenia obowiązujących procesów i dążenia do doskonałości, natomiast bezpieczeństwo to wszystko to co pośredniczy w tworzeniu i utrzymaniu jakości oraz zarządzeniu ryzykiem dotyczącym procesów.

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem jest  teraz tematem ,który jest szeroko omawiany i komentowany. Świadomość społeczna i oczekiwania klientów wymuszają  również od działających organizacji wpasowania się w nowe standardy. Posiadanie certyfikatu ISO okazuje się być już niejako standardem w wielu organizacjach.


Katarzyna Skwarek

Starszy inspektor ds. BHP. Inżynier Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy. Inżynier Zarządzania Procesami produkcyjnymi. Audytor ISO45001, ISO 14001, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Międzynarodowy Mistrz Spawalnik, Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację