Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28.04.2022

28.04.2022

Z okazji  Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy warto by było przypomnieć sobie dlaczego są to tak ważne aspekty w naszym życiu.

W Polsce  za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w kierowanym przez siebie zakładzie odpowiada pracodawca. To właśnie na pracodawcy spoczywa zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Głównym celem pracodawcy jest dążenie do tego, żeby praca jego pracowników była bezpieczna. Skupiać powinien się również na wyrobieniu u pracowników odpowiednich nawyków, zachowań , ale przede wszystkim świadomości tego, że oni sami odpowiadają w dużej mierze za swoje własne bezpieczeństwo.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i  higieny pracy mają na celu zaznajamiać biorących w nich udział pracowników z czynnikami, jakie mogą ich spotkać w środowisku pracy. W trakcie realizacji szkoleń przedstawione zostają zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych  do realizowania zadań pracy. Omówione zostają także środki i  działania pozwalające zapobiegać zidentyfikowanym zagrożeniom na danym stanowisku pracy. Umiejętności zdobyte podczas takich szkoleń mogą zostać rozszerzone o znajomość udzielania pierwszej pomocy jak i zachowania się w sytuacjach awaryjnych.

 Dla pracodawcy głównym celem ochrony zdrowia w miejscu pracy jest całkowite wykluczenie lub ograniczenie możliwości zagrożenia zdrowia i życia swoich pracowników. Każdy pracownik ma prawo do odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy i to zadaniem pracodawcy jest wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi jak i udogodnień technologicznych aby praca była bezpieczna.

Najistotniejsze jest, żeby wykonywanie pracy przez pracowników nie narażało ich na chorobę zawodową, chroniło przed wypadkiem, a także nie obciążało nadmiernie organizmu. Praca powinna być wykonywana w warunkach odpowiednich pod względem sanitarnym i higienicznym. Niestety pomimo dużych nakładów na poprawę bezpieczeństwa pracy, nie zawsze udaje się uniknąć wypadków, których następstwem jest nawet śmierć. Wypadki w pracy to problem ogólnoświatowy, a ich skala uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: zaawansowanie technologiczne kraju, system prawno-społeczny oraz co najważniejsze świadomość pracowników.


Katarzyna Skwarek

Starszy inspektor ds. BHP  . Inżynier Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy. Inżynier Zarządzania Procesami produkcyjnymi. Audytor ISO45001, ISO 14001, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Międzynarodowy Mistrz Spawalnik, Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację