Podsumowanie rocznej współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz TÜV SÜD Polska.

wywiad z Panią Darią Kostrzewską – Jafiszow, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia i Koordynatorem Europejskiego Systemu Licencyjnego, Panią Barbarą Domaracką, Koordynatorem Europejskiego Systemu Licencyjnego oraz Panem Michałem Kowańskim, Business Unit Managerem działu Food, Health & Beauty.

wywiad z Panią Darią Kostrzewską – Jafiszow, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia i Koordynatorem Europejskiego Systemu Licencyjnego, Panią Barbarą Domaracką, Koordynatorem Europejskiego Systemu Licencyjnego oraz Panem Michałem Kowańskim, Business Unit Managerem działu Food, Health & Beauty.

W marcu 2021 roku minął rok od podpisania umowy o współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz TÜV SÜD Polska. Na mocy zawartej umowy audytorzy TÜV SÜD Polska przeprowadzają audyty na zgodność z wymaganiami Standardu AOECS dla żywności bezglutenowej u producentów ubiegających się i posiadających licencję na stosowanie znaku towarowego Przekreślony Kłos.

Z okazji XVI Międzynarodowego Dnia Celiakii, obchodzonego w dniu 16 maja, przedstawiamy wywiad z Panią Darią Kostrzewską – Jafiszow, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia i Koordynatorem Europejskiego Systemu Licencyjnego,  Panią Barbarą Domaracką, Koordynatorem Europejskiego Systemu Licencyjnego oraz Panem Michałem Kowańskim, Business Unit Managerem działu Food, Health & Beauty.

Pandemia COVID-19 utrudniła nam normalne funkcjonowanie, wprowadzając między innymi ograniczenia w dostępie do lekarzy i diagnostyki. W jaki sposób pandemia wpływa na osoby z celiakią lub na diecie bezglutenowej?

Daria Kostrzewska – Jafiszow: Tak jak w przypadku wszystkich pacjentów, pandemia utrudniła dostęp do specjalistów osobom będącym w trakcie diagnozowania celiakii. Docierały do nas informacje od członków Stowarzyszenia, że odwołano im wizyty, badania, że opóźnia się proces diagnostyczny lub ciężko dostać się do gastroenterologa. My dostosowaliśmy się do sytuacji epidemicznej oferując porady dietetyczne w formie online, a także organizując webinary tematyczne związane z diagnostyką celiakii czy dietą bezglutenową.

W tym roku odbędzie się już XVI edycja Międzynarodowego Dnia Celiakii. Jak takie inicjatywy wpływają na zwiększenie w społeczeństwie świadomości na temat choroby i związanych z nią niedogodności?

D.K.J.: Międzynarodowy Dzień Celiakii jest świętem obchodzonym w całej Europie, we wszystkich krajach należących do Association of European Coeliac Societies (AOECS). Nasze Stowarzyszanie od samego początku skupia się w swoich działaniach na zwiększaniu w społeczeństwie świadomości na temat celiakii i diety bezglutenowej, służą temu też akcje edukacyjne związane z MDC. Jeśli nie ma pandemii, to w całej Polsce prowadzimy różne działania w ramach stałych projektów. Organizujemy konferencje naukowe, Gluten Free EXPO, spotkania dla osób nowo zdiagnozowanych, warsztaty kulinarne, Dzień Dziecka, mikołajki itp. Ich efektem jest stopniowe zwiększanie świadomości oraz realne wsparcie dla chorych. Podczas takich spotkań przekazujemy uczestnikom nieodpłatnie nasze publikacje: Praktyczny poradnik „Celiakia i dieta bezglutenowa”, „ABC diety bezglutenowej” czy „Dziecko na diecie bezglutenowej”, które także wysyłamy do szpitali, gabinetów lekarskich i dietetycznych oraz bibliotek w całym kraju.

Jakie największe korzyści, z Państwa punktu widzenia, przyniósł projekt polegający na prowadzeniu audytów przez niezależną jednostkę?

Barbara Domaracka: Rozwijany przez Stowarzyszenie już od ponad 10 lat program licencjonowania produktów bezglutenowych pozwolił konsumentom uwierzyć w to, że mamy realny wpływ na zwiększenie ilości bezpiecznych produktów na rynku. Początkowo produkty bezglutenowe można było znaleźć tylko w sklepach ze zdrową żywnością w zawrotnych cenach. Obecnie znak towarowy Przekreślony Kłos znajduje się na ponad 2200 produktach bezglutenowych polskich producentów, a produkty te można kupić nawet w mniejszych miejscowościach, w dość przystępnych cenach. Wykaz Produkty ze znakiem Przekreślonego Kłosa dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia - Produkty ze znakiem Przekreślonego Kłosa

Warto dodać, że jednym z podstawowych kryteriów kwalifikacji producentów do programu licencyjnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z audytu na zgodność ze Standardem AOECS dla żywności bezglutenowej. Głównym powodem otwarcia się Stowarzyszenia na współpracę z TÜV SÜD Polska w zakresie audytowania była rosnąca liczba producentów zainteresowanych licencjonowaniem. Umożliwiło nam to audytowanie zakładów przemysłu spożywczego pomimo panującej pandemii, a także znaczne skrócenie czasu oczekiwania firm na audyt.

Współpraca ze Stowarzyszeniem to kolejny dla TÜV SÜD Polska projekt audytów dostawców, tym razem związany z żywnością bezglutenową. Jakie są zalety takiej współpracy z punktu widzenia niezależnej jednostki oraz audytorów?

Michał Kowański: Podjęcie przez TÜV SÜD Polska współpracy ze Stowarzyszeniem to kolejny krok w rozwoju portfolio usług działu Food, Health & Beauty, odpowiedzialnej za prowadzanie m.in. audytów dostawców. Specyfika audytów na zgodność z wymaganiami standardu AOECS i związane z tym podwyższone wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa wyrobów bezglutenowych powodują, że audytorzy muszą zwracać szczególną uwagę na czynniki zagrażające zdrowiu osób chorych na celiakię lub będących na diecie bezglutenowej. Gluten w procesie audytowania traktowany jest tak samo jak alergen, a wymagania Standardu AOECS w tym zakresie są na podobnym poziomie jak wymagania najbardziej popularnych na rynku standardów w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności. Fakt ten powoduje, że audytorzy muszą stale poszerzać swoją wiedzę na temat zagrożeń w łańcuchu żywnościowym ze strony alergenów.

W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na realizację audytów na zgodność z wymaganiami Standardu AOECS dla żywności bezglutenowej?

M.K.: Rozpoczęcie projektu zostało przesunięte w czasie w związku z wystąpieniem pandemii. Pierwsze audyty przeprowadziliśmy z blisko czteromiesięcznym opóźnieniem w stosunku do wcześniejszych założeń. Miał na to również wpływ fakt, że ze względu na wysoki poziom ryzyka oraz charakter produkcji, audyty na zgodność z wymaganiami Standardu AOECS muszą być przeprowadzane na miejscu, nie można ich wykonać w formie zdalnej. Ponadto produkcja wyrobów bezglutenowych u niektórych producentów jest prowadzona tylko w określonych terminach, co powoduje konieczność elastycznego podejścia do planowania audytów, mając również na uwadze obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19. Mimo to nasi audytorzy przeprowadzili od lipca 2020 roku do kwietnia 2021 roku 63 audyty w 55 firmach.

Prowadzenie audytów na zlecenia stowarzyszeń czy organizacji branżowych nie jest nowością dla audytorów działu FHB. Jednak każdy tego typu projekt niesie za sobą nowe doświadczenia i wymagania. Jakie są wrażenia audytorów z przeprowadzanych audytów na zgodność z wymaganiami Standardu AOECS?

M.K.: Wiodącym aspektem, na który zwracają uwagę audytorzy po przeprowadzonych dotychczas audytach jest wysoka świadomość audytowanych podmiotów w zakresie ryzyk związanych z bezpieczeństwem żywności bezglutenowej. Część firm posiada wydzielone linie technologiczne do produkcji wyrobów bezglutenowych. Z kolei firmy, które produkują żywność bezglutenową na zmianę z żywnością konwencjonalną kładą duży nacisk na oczyszczanie linii produkcyjnych przez rozpoczęciem produkcji wyrobów bezglutenowych. Ważne jest również to, że zarówno najwyższe kierownictwo jak i pracownicy produkcyjni, są bardzo zaangażowani w spełnianie wymogów związanych z zapewnieniem najwyższego bezpieczeństwa i jakości produktu, kierowanego do osób chorujących na celiakię lub będących na diecie bezglutenowej z innych powodów.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację