PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015 *

01-02 marca 2022 r.

01-02 marca 2022 r.

PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015 *

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania jakością ISO 9001:2015.

PROFIL UCZESTNIKA:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

* Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaawansowanych. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawowe doświadczenie w pracy w systemach zarządzania jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • wprowadzenie do jakości;
 • zmiany w normie ISO 9001;
 • omówienie wymagań normy ISO 9001:2015:
 • kontekst organizacji,
 • przywództwo,
 • planowanie,
 • wsparcie,
 • działania operacyjne,
 • ocena efektów działalności,
 • doskonalenie.
 • certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015;
 • podejście procesowe;
 • dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja;
 • program auditów wewnętrznych;
 • ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących.

METODYKA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. Szkolenie prowadzone jest w formie on-line.

CZAS TRWANIA:

16 godzin lekcyjnych.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik SZJ ISO 9001:2015” wydany przez TÜV SÜD Polska.

CENA SZKOLENIA:

1459 PLN netto

1399 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

* Cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach organizowanych przez TÜV SÜD Akademia.

TERMIN SZKOLENIA:

01-02.03.2022

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat.

 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację