Okiem audytora - badania laboratoryjne

Adam Bońkowski, auditor wiodący oraz ekspert TÜV SÜD Polska w zakresie branży spożywczej

Adam Bońkowski, auditor wiodący oraz ekspert TÜV SÜD Polska w zakresie branży spożywczej

W dzisiejszym świecie nauki i przemysłu praktycznie nie istnieją obszary, w których nie można przeprowadzić badań laboratoryjnych lub, w których przeprowadzenie badań nie niesie wymiernych korzyści. Analizy możemy przeprowadzać pod kątem wytrzymałości materiałów, zawartości określonych substancji, właściwości fizycznych i chemicznych, obecności mikroorganizmów lub ich metabolitów oraz niezliczonej ilości innych cech. Ponadto badaniom możemy poddawać żywność, pasze, elektronikę użytkową, kosmetyki, chemię gospodarczą, konstrukcje z metali i tworzyw sztucznych, a także środowisko, w którym żyjemy i pracujemy.

Badania laboratoryjne może przeprowadzić każde laboratorium dysponujące odpowiednią wiedzą i wyposażeniem. Jednakże nie każde laboratorium potrafi przeprowadzać badania w sposób dokładny, powtarzalny i odzwierciedlający realny poziom badanego parametru. Praca zgodnie z normą ISO 17025 oraz posiadana akredytacja potwierdza, że laboratorium dokłada wszelkich starań, posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie pozwalające przeprowadzać niepodważalne analizy uznawane przez wszystkie instytucje. TÜV SÜD Polska we współpracy z partnerem posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – siecią laboratoriów JARS S.A. realizuje szeroki zakres analiz i badań w różnych gałęziach gospodarki.

Zacznijmy od badań żywności oraz pasz. Usługi dedykowane są dla wszystkich branż, w tym branży mięsnej, rybnej, mleczarskiej, owocowo-warzywnej, alkoholowej, paszowej i innych. Przeprowadzamy badania jakościowe oraz ilościowe parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w tym metali ciężkich, dioksyn i PCB, określenie wartości odżywczej, obecności alergenów i GMO. Dzięki specjalnemu laboratorium, imitującym warunki przechowywania produktów spożywczych i paszowych oferujemy badania przechowalnicze określające zachowanie materiałów w trakcie przechowywania. Posiadamy również możliwość przeprowadzenia analiz sensorycznych pozwalających kontrolować jakość surowców i produktów gotowych oraz przeprowadzić badania marketingowe.

Podobnie jak w żywności i paszach istnieją ogólne badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne dedykowane branży kosmetycznej i chemii gospodarczej. Zaliczamy do nich m.in. badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, stabilności i kompatybilności. Dodatkowo możemy przeprowadzić specyficzne analizy aplikacyjne, dermatologiczne i badania właściwości użytkowych. Warto wspomnieć że badania kosmetyków realizowane w naszym laboratorium realizowane są zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 655/2013.

Kolejnymi obszarami w których specjalizuje się laboratorium, z którym współpracujemy są badania wody, ścieków, osadów ściekowych, powietrza odpadów, gleby i gruntów, paliw alternatywnych i biomasy.

Próbki przeznaczone do badań powinny być pobierane przez odpowiednio przeszkolony i przygotowany personel zapewniający, że zostaną one pobrane w sposób odpowiedni do rodzaju badania, w odpowiedniej ilości i przetransportowane do laboratorium w sposób nie zaburzający wyniku końcowego. W zależności od rodzaju przeprowadzanych badań laboratoryjnych, wyniki mogą być dostępne już następnego dnia od poboru próbki. W innym przypadku zaś przeprowadzenie badań może trwać nawet 3 tygodnie. W momencie składania zapytania eksperci określą niezbędny czas na przeprowadzenie badań i przedstawią wstępną datę przesłania wyników.


mgr inż. Adam Bońkowski

auditor wiodący TÜV SÜD, project manager, ekspert branży spożywczej. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunek biotechnologia w produkcji spożywczej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z obszarem zarządzania jakością w jego różnych aspektach. Od 2017 roku prowadzi działalność ekspercką w obszarach systemów zarządzania, technologii oraz znakowania żywności.

Realizował kilkadziesiąt projektów weryfikacji etykiet oraz tłumaczeń, wdrażania marek własnych w kraju oraz na poziomie międzynarodowym w ramach grupy TÜV SÜD. Czynny auditor oraz inspektor w obszarach Standardu Polskiej Izby Mleka „bez GMO”, V-Label, Gluten-free, SASO Standard.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację