Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Okiem audytora - audyty dostawców

Michał Maciejak, audytor wiodący TÜV SÜD, project manager

Zapewnienie wysokiej jakości oferowanych produktów stało się kluczowym aspektem dla producentów żywności. Okazuje się, że spełnianie wyłącznie wymagań prawa każdy z etapów począwszy od przyjęcia surowca, przez jego przetwarzanie skończywszy na zapakowaniu ma niezwykle istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wyrobu końcowego. osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w całym ciągu łańcucha od początku do końca produkcji nie jest rzeczą łatwą. Wymaga to nakładów obejmujących zarówno środki finansowe niezbędne na inwestycje w infrastrukturę, szkolenia, rozwój i ciągłe doskonalenie producentów. Świadomość tych wymagań jest powszechnie znana i każdy z producentów wie, że zanim zyska akceptację rynku musi spełnić szereg wymogów, które będą stanowić o wysokiej jakości i bezpieczeństwie jego wyrobów.

O ile wszystko wydaje się być proste i oczywiste – bo przecież każdej ze stron zależy na bezpieczeństwie produktu i spełnieniu oczekiwań konsumentów także w odniesieniu do jakości, o tyle doświadczenie pokazuje jednak, że niezbędnym czynnikiem zapewnienia wysokiej jakości jest sprawowanie kontroli nad dostawcą produktu lub usługi.

Prowadzenie kontroli w formie audytów dostawców jest najlepszym sposobem sprawdzenia, czy wartości deklarowane w umowach i zapisach handlowych, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Podczas audytu w miejscu gdzie powstaje produkt okazuje się jak wiele aspektów rzutuje na końcowy rezultat.

TÜV SÜD Polska oferuje usługę prowadzenia audytów dostawców sektora spożywczego na zgodność z określonymi kryteriami klienta. Doświadczenie naszych audytorów z wielu obszarów przemysłu spożywczego gwarantuje rzetelną, niezależną i profesjonalną ocenę spełnienia wymagań przez dostawców produktów i usług.

Korzystanie z usług TÜV SÜD Polska daje pewność, że dzięki najwyższej dokładności naszych audytorów proces produkcji sprawdzony z uwzględnieniem wszystkich aspektów gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu finalnego.


Michał Maciejak – auditor wiodący TÜV SÜD, project manager. Absolwent kierunku Biotechnologia w produkcji spożywczej na SGGW w Warszawie oraz podyplomowych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu spożywczym. Karierę zawodową rozpoczął w akredytowanym laboratorium analitycznym gdzie angażował się w utrzymanie jakości prowadzonych analiz, co zaowocowało przejściem do działu audytu. Doświadczenie zdobywane podczas prowadzenia audytów sieciowych oraz w branży HoReCa, wykorzystuje podczas realizacji projektów w jednostce certyfikującej TÜV SÜD. Obecnie zaangażowany w audyty dostawców, inspekcje załadunku, a także audyty Standardu Polskiej Izby Mleka „bez GMO”, Gluten-free, V-Label.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa