Okiem audytora - audyty dostawców

Michał Maciejak, audytor wiodący TÜV SÜD, project manager

Michał Maciejak, audytor wiodący TÜV SÜD, project manager

Zapewnienie wysokiej jakości oferowanych produktów stało się kluczowym aspektem dla producentów żywności. Okazuje się, że spełnianie wyłącznie wymagań prawa każdy z etapów począwszy od przyjęcia surowca, przez jego przetwarzanie skończywszy na zapakowaniu ma niezwykle istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wyrobu końcowego. osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w całym ciągu łańcucha od początku do końca produkcji nie jest rzeczą łatwą. Wymaga to nakładów obejmujących zarówno środki finansowe niezbędne na inwestycje w infrastrukturę, szkolenia, rozwój i ciągłe doskonalenie producentów. Świadomość tych wymagań jest powszechnie znana i każdy z producentów wie, że zanim zyska akceptację rynku musi spełnić szereg wymogów, które będą stanowić o wysokiej jakości i bezpieczeństwie jego wyrobów.

O ile wszystko wydaje się być proste i oczywiste – bo przecież każdej ze stron zależy na bezpieczeństwie produktu i spełnieniu oczekiwań konsumentów także w odniesieniu do jakości, o tyle doświadczenie pokazuje jednak, że niezbędnym czynnikiem zapewnienia wysokiej jakości jest sprawowanie kontroli nad dostawcą produktu lub usługi.

Prowadzenie kontroli w formie audytów dostawców jest najlepszym sposobem sprawdzenia, czy wartości deklarowane w umowach i zapisach handlowych, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Podczas audytu w miejscu gdzie powstaje produkt okazuje się jak wiele aspektów rzutuje na końcowy rezultat.

TÜV SÜD Polska oferuje usługę prowadzenia audytów dostawców sektora spożywczego na zgodność z określonymi kryteriami klienta. Doświadczenie naszych audytorów z wielu obszarów przemysłu spożywczego gwarantuje rzetelną, niezależną i profesjonalną ocenę spełnienia wymagań przez dostawców produktów i usług.

Korzystanie z usług TÜV SÜD Polska daje pewność, że dzięki najwyższej dokładności naszych audytorów proces produkcji sprawdzony z uwzględnieniem wszystkich aspektów gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu finalnego.


Michał Maciejak – auditor wiodący TÜV SÜD, project manager. Absolwent kierunku Biotechnologia w produkcji spożywczej na SGGW w Warszawie oraz podyplomowych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu spożywczym. Karierę zawodową rozpoczął w akredytowanym laboratorium analitycznym gdzie angażował się w utrzymanie jakości prowadzonych analiz, co zaowocowało przejściem do działu audytu. Doświadczenie zdobywane podczas prowadzenia audytów sieciowych oraz w branży HoReCa, wykorzystuje podczas realizacji projektów w jednostce certyfikującej TÜV SÜD. Obecnie zaangażowany w audyty dostawców, inspekcje załadunku, a także audyty Standardu Polskiej Izby Mleka „bez GMO”, Gluten-free, V-Label.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację