Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Korzyści wynikające z certyfikacji QS standard w branży paszowej

Michał Kurek auditor wiodący TÜV SÜD Polska posiadający zakres uprawnień upoważniających do prowadzenia audytów QS Standard w sektorze paszowym w obszarze produkcji, handlu i logistyki

Jakie są aktualnie najważniejsze warunki, które musi spełnić firma paszowa aby pozyskać nowych klientów i utrzymać dotychczasowych?

Michał Kurek: Aktualnie coraz częstszym i podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozmów o współpracy z klientami w branży paszowej jest posiadanie certyfikatu zgodności procesów z jednym z trzech wiodących w Europie systemów zarządzania bezpieczeństwem pasz: GMP+FSA, QS Standard oraz FAMI-QS. Bez wdrożonego standardu nie ma praktycznie szans na nawiązanie nawet krótkotrwałych relacji z klientami , nie wspominając już o długofalowych. W umowach i kontraktach coraz częściej pojawiają się klauzule o wymogu posiadania ciągłości certyfikacji wraz z karami umownymi za ich brak.

Który ze wspomnianych systemów certyfikacji jest aktualnie najbardziej popularnym na polskim rynku ?

M.K: Największą liczbę certyfikatów w branży paszowej wydano aktualnie w ramach standardu GMP+FSA. Ma to związek z dużą ilością małych firm transportowych, które dysponują 1-5 naczepami do transportu pasz. Najwięksi i najbardziej znaczący na rynku producenci pasz decydują się na certyfikację w ramach QS (Qualität und Sicherheit) Standard. Najlepszymi tego przykładami jest Cargill oraz De Heus, które większość swoich wytwórni certyfikują na zgodność z wymaganiami tego standardu. QS Standard jest także wyborem mniejszych firm posiadających wysoką świadomość zachowania najwyższych standardów jakości, takich jak Adifeed.

Czy mniejsze firmy również powinny rozważać certyfikację w ramach QS Standard?

M.K: Zdecydowanie tak. Przedsiębiorcy pragnący nawiązać współpracę z czołowymi firmami branży paszowej, dzięki certyfikacji w ramach QS Standard, będą mogli rozmawiać z nimi wspólnym językiem. Brak rozbieżności w nomenklaturze oraz wymaganiach standardu ułatwi wzajemną komunikację a współpraca stanie się płynniejsza.

Certyfikacja w ramach QS Standard pomoże również uniknąć problemów wynikających z tzw. wymagań wzajemnej rozpoznawalności standardów. Jeżeli zarówno klient jak i dostawca certyfikują się na QS Standard, nie są wymagane dodatkowe umowy i obowiązkowe wpisy do baz innych standardów. Nie ma też problemów z tzw. deklaracją statusu produktów i usług pomiędzy standardami, ponieważ obie strony obowiązują te same wymagania.

Czym jeszcze wyróżnia się QS Standard na tle innych rozpoznawalnych standardów?

M.K:

  • audity raz na dwa lata

W ramach procesu certyfikacji QS Standard i przy uzyskaniu statusu I (pierwszego) jako wynik auditu, istnieje możliwość przeprowadzania auditów raz na dwa lata, zamiast co roku. W takiej sytuacji cykl certyfikacyjny może trwać nawet 6 lat. Ani GMP+ ani FAMI-QS nie dają takich możliwości i oferują jedynie standardowe 3 letnie cykle.

  • krótsze audyty

QS Standard jako jedyny pozwala znacznie skrócić czas audytów w przypadku posiadania innych certyfikatów branży spożywczej i paszowej.  Standard wychodzi z założenia, że auditowania pewnych wymagań nie ma sensu dublować i można je pominąć jeśli firma ma już wdrożone standardy takie jak:

ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, FSSC 22000,  IFS,  BRC,  FCA (Ovocom), GMP+ FSA (GMP+ International), UFAS/FEMAS (AIC), Pastus+ (AMA), Qualimat Transport, EFISC-GTP Aisbl., Fami-QS

  • elektroniczna baza dostawców

W ramach standardowego użytkowania swojego profilu na platformie QS, firma certyfikowana ma możliwość wprowadzenia wszystkich swoich dostawców na listę systemową. Portal ten korzysta z zasobów bazy firm certyfikowanych w ramach QS oraz wszystkich firm, które aplikowały o rozpoznawalność przez system QS (w tym firmy certyfikowane w ramach GMP+FSA i FAMI-QS). W przypadku gdy certyfikat jakiejś firmy traci ważność lub zostaje wycofany, użytkownik profilu QS zostaje o tym natychmiast poinformowany. Rozwiązanie to skutecznie eliminuje ryzyko korzystania z niecertyfikowanych źródeł dostaw. Dodatkowo pozwala zaoszczędzić czas związany z weryfikowaniem newsletterów i komunikatów ze stron np. GMP+FSA czy FAMI-QS. Informacje o wycofaniach w nich zawarte są wysyłane ze sporym opóźnieniem i nie są dedykowane pod kątem certyfikowanej firmy (trzeba tam aktywnie szukać swoich dostawców). 

  • aplikacja do tworzenia planu monitoringu laboratoryjnego

Całkiem niedawno QS Standard  wprowadził na swojej stronie dostęp do aplikacji QS-EasyPlan Feed. Jest to proste narzędzie do szybkiego sporządzenia planu monitoringu laboratoryjnego dla swojej firmy. Wystarczy wpisać odpowiedni typ paszy, którym planujemy się zajmować wraz z tonażem, a aplikacja sama przeliczy nam ilości i typy badań, które będziemy musieli zrealizować w ciągu roku. Nawet bez tej bazy wymagania dotyczące monitoringu laboratoryjnego były proste i klarowne, a teraz można je jeszcze szybko opracować lub zweryfikować. Nie trzeba bazować na analizie ryzyka (tak jak w FAMI-QS) czy protokołach monitoringowych dla poszczególnych typów zanieczyszczeń pasz (tak jak w GMP+FSA).

Dodatkowo w ramach wspomnianego wcześniej profilu QS Standard możemy łatwo wybierać spośród dostawców usług laboratoryjnych i to bez obaw, że tymczasowo lub trwale mogą one nie spełniać wymagań.

Jak to się zatem stało, że do tej pory tak mało firm zdecydowało się na certyfikację QS w Polsce?

M.K Jedną z głównych przyczyn był brak dostępności polskich auditorów pokrywających komplet zakresów certyfikacyjnych dla branży paszowej. Audity były realizowane przez zagranicznych auditorów i certyfikacja QS Standard wiązała się ze znacznie wyższymi kosztami w stosunku np. do GMP+FSA i FAMI-QS. Dodatkowym utrudnieniem były bariery językowe podczas auditu prowadzonego przez zagranicznego auditora oraz wyższy nakład czasu.  

Czy sytuacja uległa zmianie?

M.K Tak. TÜV SÜD Polska posiada już polskiego auditora pokrywającego komplet zakresów dla branży paszowej.  Dzięki temu możemy oferować certyfikację w przystępnej cenie i bez wspomnianych wyżej utrudnień.

Zapraszamy do współpracy.

 

Michał Kurek

Koordynator w sekcji Food Business Service w Dziale Business Assurance TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.. Certyfikowany auditor wiodący TÜV SÜD w zakresie norm i standardów: ISO 9001:2015, HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000 (Food), FAMI-QS, QS Standard, GMP+ Feed Certification Scheme, VLOG, V-Label, PIM “Bez GMO”, GDP Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 roku związany z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jako trener TÜV SÜD Akademia i auditor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w obszarze ISO 9001:2015, HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000, GMP+ Feed Certification Scheme, FAMI-QS. Prowadzi również projekty z zakresu oceny technologii, weryfikacji znakowania żywności, nadzoru nad prawidłowym załadunkiem, zabezpieczeniem oraz utrzymaniem odpowiednich warunków temperaturowych towarów w kontenerach transportowych a także audity dostawców sieci handlowych. W trakcie trwania kariery zawodowej zrealizował ponad 400 projektów w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa