Jak poprawić efektywność energetyczną?

artykuł Marka Marcisza i Pawła Wanatowicza z okazji Dnia Efektywności Energetycznej

artykuł Marka Marcisza i Pawła Wanatowicza z okazji Dnia Efektywności Energetycznej

6 października 2021 r. obchodzimy Dzień Efektywności Energetycznej. Ten dzień powinien nam przypominać o działaniach dążących do uzyskania oszczędności energii, które powinny nam przynosić efekty nie tylko przez jeden dzień, ale również w kolejnych latach.

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej zakłada, że do 2030 r. efektywność energetyczna w Europie zostanie zwiększona o co najmniej 32,5%. W tym celu wydano Dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej, a w krajach członkowskich zostały uchwalone przepisy promujące oszczędzanie energii. Założony cel ma zostać zrealizowany w głównej mierze przez działania podejmowane przez przedsiębiorców. Zachętą dla podejmowania takich działań są systemy wsparcia (np. system tzw. białych świadectw) i obowiązki stawiane w pierwszej kolejności największym przedsiębiorstwom. I tak, co 4 lata, każde duże przedsiębiorstwo (czyli najogólniej mówiąc zatrudniające powyżej 250 osób) musi poddać się audytowi energetycznemu, który wskaże przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej danego obiektu, urządzenia lub instalacji oraz potwierdzi opłacalność i racjonalność tego przedsięwzięcia, a także oceni możliwą do uzyskania oszczędność energii. Audyt energetyczny warto przeprowadzić w każdym przedsiębiorstwie, w którym dużą część kosztów prowadzenia działalności stanowią koszty nośników energii. Audyty energetyczne wykonywane przez profesjonalistów, posiadających doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje, pozwalają przedsiębiorstwom nie tylko zaoszczędzić energię, ale także zmniejszyć oddziaływanie na środowisko, a zaoszczędzone przez te działania środki, można przeznaczyć na nowe rozwiązania, technologie i badania. Bardzo dobrym przykładem mogą być zaoszczędzone koszty energii elektrycznej zużywanej na sprężanie powietrza. Przeprowadzenie audytu w zakresie przecieków optymalizuje pracę sieci i sprężarek, co wpływa na zaoszczędzenie sporej ilości energii. A to tylko jeden z nośników energii, który spotyka się w przedsiębiorstwach.

Efektywność energetyczna stała się więc bardzo istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw. Co raz częściej spotyka się takie pojęcia jak: efektywne energetycznie systemy ciepłownicze i chłodnicze, termomodernizacja budynków, wysokosprawna kogeneracja, odnawialne źródła energii, a także technologie wodorowe, które mogą służyć jako „magazyny” energii.

TÜV SÜD Polska, jako wiodąca w świecie jednostka certyfikująca, angażuje się w sprawy poprawy efektywności energetycznej wykonując audyty energetyczne, certyfikację producentów wykorzystujących w produkcji energię z odnawialnych źródeł energii, certyfikację wodoru z OZE oraz efektywnych sieci ciepłowniczych, a w ramach akredytacji PCA weryfikację jednostek wysokosprawnej kogeneracji i emisji gazów cieplarnianych.


Marek Marcisz

weryfikator jednostek kogeneracji  TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej, od 2010 r. specjalista ds. energetyki w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar CHP w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., ekspert i weryfikator jednostek kogeneracji, audytor kontroli dostaw biomasy w zakresie systemu należytej staranności oraz uwierzytelniania biomasy, opiniodawca dokumentacji uwierzytelniających instalacji OZE, weryfikator energetyczny, autor licznych artykułów ukazujących się w pismach branży energetycznej; reprezentant TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. na konferencjach oraz trener szkoleń, wykładowca na warsztatach i seminariach.

Paweł Wanatowicz

Audytor wiodący EUETS w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej, od 2010 r. specjalista ds. energetyki i ochrony środowiska w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar GHG w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., audytor energetyczny, weryfikator jednostek kogeneracji oraz specjalista w zakresie certyfikacji odnawialnych źródeł energii i certyfikacji energii z OZE.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację