Sosnowieckie Wodociągi pierwszym posiadaczem Certyfikatu „Green Manufacturer”

Certyfikat „Green Manufacturer” przyznawany jest przedsiębiorcy, który może wykazać, że w swojej działalności gospodarczej wykorzystuje energię elektryczną z odnawialnego źródła energii.

Certyfikat „Green Manufacturer” przyznawany jest przedsiębiorcy, który może wykazać, że w swojej działalności gospodarczej wykorzystuje energię elektryczną z odnawialnego źródła energii.

9 września 2021 r. TÜV SÜD Polska wręczyła pierwszy w naszym kraju Certyfikat „Green Manufacturer”. Wyróżnienie to otrzymała spółka Sosnowieckie Wodociągi SA za wykorzystywanie w procesie oczyszczania ścieków energii ze źródeł odnawialnych. Spółka uniknęła emisji dwutlenku węgla w wysokości 2920 ton w ciągu roku.

 

Certyfikat „Green Manufacturer” przyznawany jest przedsiębiorcy, który może wykazać, że w swojej działalności gospodarczej wykorzystuje energię elektryczną z odnawialnego źródła energii.
– Stosowanie paliw i surowców kopalnych w przemyśle i usługach powoduje emisję gazów cieplarnianych (w tym CO2), które przyczyniają się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych –podkreśla Paweł Wanatowicz, odpowiedzialny za obszar GHG w TÜV SÜD Polska. – Walka ze zmianami klimatycznymi wymaga m.in. dekarbonizacji gospodarki, co jest jednym z celów Unii Europejskiej. Efekt ten można osiągnąć dzięki zastąpieniu źródeł energii opartych na paliwach kopalnych energią odnawialną lub surowcami niezawierającymi węgla bądź o zmniejszonej jego zawartości. Każdy kilogram pierwiastka węgla mniej w gospodarce to niższa emisja CO2 – dodaje specjalista.

Certyfikacja jako dowód ekologicznego podejścia do biznesu

Certyfikat „Green Manufacturer” ma wyróżnić tych przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2. W tym celu wykorzystują oni w swojej produkcji, procesach lub usługach energię „zieloną” zakupioną z sieci lub bezpośrednio od wytwórcy. Mogą również pozyskiwać ją z własnej instalacji OZE. Sosnowieckie Wodociągi należą właśnie do tej ostatniej grupy przedsiębiorstw, gdyż produkują energię  za pomocą własnej instalacji, która zasilana jest biogazem otrzymywanym z fermentacji osadów ściekowych.
– Gdyby nie ta instalacja, cały proces prawdopodobnie byłby zasilany energią „czarną” z sieci – mówi Paweł Kopczyński,  Prezes Zarządu Sosnowieckich Wodociągów SA. – Mając własne źródło OZE, przynajmniej część procesu oczyszczania ścieków możemy realizować z wykorzystaniem energii odnawialnej.

Certyfikatem „Green Manufacturer” przedsiębiorstwo może również potwierdzić, że jego produkty i usługi są realizowane w całości lub w części bezemisyjnie. W niedalekiej przyszłości dla wielu firm będzie to bardzo istotne, chociażby ze względu na możliwość dalszej sprzedaży swoich dóbr. Na rynku pojawi się zapotrzebowanie na ekologiczne produkty, które powstały przy wykorzystaniu energii odnawialnej, a więc pozwoliły na redukcję emisji dwutlenku węgla w myśl ochrony środowiska naturalnego. Certyfikat „Green Manufacturer” jest potwierdzeniem niezależnej jednostki certyfikującej, że przedsiębiorstwo spełnia właśnie te cele redukcyjne, wyznaczone przez Unię Europejską.

Prestiżowe wyróżnienie

Certyfikat „Green Manufacturer” pełni jeszcze jedną funkcję: edukacyjną.
– Poprzez certyfikat chcemy uświadomić społeczność, że trzeba dbać o lasy, które są naturalnymi reduktorami emisji CO2. Nie pozbędziemy się emisji w 100%, więc lasy nadal będą odgrywały bardzo ważną rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla – tłumaczy Marek Marcisz, Specjalista ds. energetyki w TÜV SÜD Polska. – Na wręczanym certyfikacie dla każdej zaoszczędzonej tony CO2 zaprezentowaliśmy wielkość obszaru leśnego, który musiałby ją pochłonąć.

Niewątpliwie tego rodzaju wyróżnienie zwiększa również prestiż przedsiębiorstwa.
– Biorąc pod uwagę fakt, że w energetyce coraz większy nacisk kładzie się na odnawialne źródła energii oraz na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, jesteśmy przekonani, że certyfikat ten okaże się bardzo przydatny w naszych działaniach w zakresie ekologii, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Paweł Kopczyński.

Certyfikacje TÜV SÜD odpowiedzią na postulaty UE

Celem unijnej polityki klimatyczno-energetycznej jest ograniczenie do 2030 r. emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Kolejne cele to zapewnienie minimum 32% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii oraz poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 32,5%. TÜV SÜD Polska jest niezależną jednostką, która potwierdza starania przedsiębiorców w powyższym zakresie poprzez szeroki wachlarz swoich usług, w tym m.in.:

  • weryfikację emisji CO2,
  • audyty energetyczne przedsiębiorstw,
  • weryfikacje jednostek kogeneracji,
  • analizy technologii wodorowych,
  • certyfikowanie efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych,
  • certyfikowanie zielonych producentów,
  • potwierdzanie pochodzenia biomasy,
  • potwierdzanie oszczędności energii pierwotnej i redukcji emisji dla instalacji powstałych ze środków unijnych i krajowych.

Wręczenie certyfikatu TÜV SÜD Polska

Certyfikat „Green Manufacturer” został wręczony 9 września 2021 r. po raz pierwszy w Polsce. Przedsiębiorstwo Wodociągi Sosnowieckie SA udowodniło spełnienie wymagań programu certyfikacji, wykazując dużą świadomość i zaangażowanie w podejmowaniu wyzwań związanych z ekologią.

– Jako niezależna jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska przywiązujemy wielką wagę do standardów związanych z zarządzaniem środowiskowym. Jest to obszar wielkich wyzwań, przed którymi stajemy dziś wszyscy i które wymagają od nas nie lada odwagi. Odwagi do realizacji bardzo konkretnych przedsięwzięć, do wprowadzania realnych zmian, które przełożą się na dbałość o środowisko naturalne – mówił w trakcie wręczania certyfikatu  Artur Labus, Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu w TÜV SÜD Polska. – Składam serdeczne gratulacje Prezesowi Zarządu, panu Pawłowi Kopczyńskiemu, z okazji uzyskania certyfikatu i życzę, aby przełożył się on na renomę Sosnowieckich Wodociągów SA oraz ich dalsze sukcesy.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację